เพลงอาเซียน

 ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=4d07LWgPzIA&feature=related

เพลง อาเซียนร่วมใจ
* อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ลาว ไทย
สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน ฟิลิปปินส์ ... อินโดนีเซีย
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
(
ญ.) รอบบ้านเราอยู่ติดกัน ขอบรั้วชนกัน เป็นบ้านพี่เมืองน้อง
ตะวันออกเฉียงใต้เรืองรอง แผ่นดินสีทองสาดส่องบ้านเรา
รอบบ้านเราอยู่ติดกัน สุขทุกข์รวมกัน แบ่งปันบรรเทา
ฝนรั่ว ฝนแล้งก็แบ่งเบา บ้านเธอบ้านเขาเรามาช่วยเหลือกัน
(
ซ้ำ *)
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
(
ช.) ข้าวปลาและอาหาร ตั้งร้านเรียงกัน ผูกพันแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมเราหมุนเวียน ปรับเปลี่ยนเชื่อมโยง เสริมส่งแข็งแรง
(
พร้อมกัน) มาจับมือกันสร้างรั้ว เพราะลมเศรษฐกิจนั้นมันพัดแรง
รั้วนี้จะแข็งจะแกร่ง มันอยู่ที่เรา ผองชาวอาเซียนร่วมใจ

(ญ.) รอบบ้านเราอยู่ติดกัน ขอบรั้วชนกัน เป็นบ้านพี่เมืองน้อง
ตะวันออกเฉียงใต้เรืองรอง แผ่นดินสีทองสาดส่องบ้านเรา
(
ช.) เพราะบ้านเราอยู่ติดกัน สุขทุกข์ร่วมกัน แบ่งปันบรรเทา
ฝนรั่ว ฝนแล้งก็แบ่งเบา บ้านเธอบ้านเขาเรามาช่วยเหลือกัน
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ
(
ช.) ข้าวปลาและอาหาร ตั้งร้านเรียงกัน ผูกพันแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมเราหมุนเวียน ปรับเปลี่ยนเชื่อมโยง เสริมส่งแข็งแรง
(
พร้อมกัน) มาจับมือกันสร้างรั้ว เพราะลมเศรษฐกิจนั้นมันพัดแรง
รั้วนี้จะแข็งจะแกร่ง มันอยู่ที่เรา ผองชาวอาเซียนร่วมใจ
(
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) มาเลเซีย พม่า
(
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) กัมพูชา ลาว ไทย
(
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน
(
อาเซียนร่วมใจ อาเซียนเรามาร่วมใจ) ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ... อาเซียน...............................................................................................................LET US MOVE AHEAD (ASEAN Song)
Composed by Candra Darusman
Lyrics by Rizali Indrakesuma
Arranged by Erwin Gutawa
Sung by Lea Simanjuntak & Gabriel B. Harvianto
Throughout these years
We have resolved
Working hard together
For a true community
The beauty of diversity
Bridging all the differences
A sense of unity
CHORUS:
Let us move ahead
Hand in hand as one
Let the virtue stand
And face the challenges of time
Let us move ahead
Integrate as one
To an ASEAN community
Prosperity, peace and harmony
The future our’s
We have the strength
We shall find the peace
Within ourselves and with the world
And as we strive
In our resolve
Sharing this one vision of a true community
To an ASEAN community
Prosperity, peace and harmony
แปลเพลงLET US MOVE AHEAD (เพลงอาเซียน)
แต่งโดย
Candra Darusman
โดยเนื้อเพลง
Rizali Indrakesuma
จัดโดย
Erwin Gutawa
ขับร้องโดยเบิร์ตลี
Simanjuntak & Gabriel B. Harvianto

ตลอดปีนี้
เรามีการแก้ไข
ทำงานหนักร่วมกัน
สำหรับชุมชนที่แท้จริง
ความงามของความหลากหลาย
เชื่อมความแตกต่างทั้งหมด
รู้สึกของความสามัคคี
CHORUS :
ให้เราเดินหน้า
จับมือกันเป็นหนึ่ง
ให้คุณธรรมยืน
และเผชิญความท้าทายของเวลา
ให้เราเดินหน้า
รวมเป็นหนึ่ง
ให้เป็นประชาคมอาเซียน
ความเจริญรุ่งเรืองความสงบและความสามัคคี
อนาคตของเรา
เรามีความแข็งแรง
เราจะพบความสงบสุข
ภายในตัวเองและกับโลก
และการที่เรามุ่งมั่นที่
ในการแก้ปัญหาของเรา
การแบ่งปันนี้อย่างใดอย่างหนึ่งวิสัยทัศน์ของชุมชนอย่างแท้จริง
ให้เป็นประชาคมอาเซียน
ความเจริญรุ่งเรืองความสงบและความสามัคคี
 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 91 คน กำลังออนไลน์