มะ-หัด-สะ-จอ-รอ-หัน แห่งสายน้ำไทย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่่3

 
 
 
 
 
 
 
   

แหล่งน้ำ

แหล่งที่มาของน้ำมาจากแหล่งสำคัญ แหล่ง คือ

1.น้ำฝน เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมทำให้ฝนตกจากการนำมาของลมมรสุมฝนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม
ประชากรส่วนใหญ่ของไทยประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมโดยอาศัยแหล่งน้ำฝนเป็นสำคัญ ดังนั้นถ้าปีใดมีฝนน้อยเกินไปหรือมากเกินไปจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรด้วย2. น้ำผิวดิน ได้แก่ น้ำตามแม่น้ำ ลำคลอง และหนองบึงทั่วไป ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กับปริมาณของน้ำฝนด้วยคือ ถ้าบริเวณใดอยู่ในเขตฝนตกชุก ระดับน้ำสะสมจะมีมากด้วย สำหรับแหล่งน้ำที่อยู่ตามผิวดินนี้เป็น
แหล่งน้ำสำคัญเพราะจะต้องใช้น้ำจากแหล่งดังกล่าวตลอดปี3.น้ำใต้ดิน ได้แก่ น้ำที่อยู่ภายใต้พื้นดินหรือเรียกว่า
"น้ำบาดาล" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของน้ำฝนที่ซึมลงไปสะสมในชั้นดินหรือชั้นหินเบื้องล่างถึงแม้ว่าประเทศไทยจะอยู่ในเขตมรสุมฝนตกชุกก็ตาม แต่ฝนไม่ได้ตกติดต่อกันทั้งปีและไม่ทั่วทุกภูมิภาค จึงทำให้บางภูมิภาคขาดแคลนน้ำและแห้งแล้ง ดัง
นั้น จึงจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อน หรือ เหมือง ฝาย เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง

 


  

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์