มะ-หัด-สะ-จอ-รอ-หัน แห่งสายน้ำไทย

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่่3

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ปัญหาทรัพยากรน้ำ

น้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
โดยเฉพาะมนุษย์ใช้ประโยชน์จากน้ำในชีวิตประจำวันทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งการอุปโภคบริโภคการเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม และพักผ่อนหย่อนใจและถึงแม้ว่าน้ำจะเป็นทรัพยากรที่ไม่หมดไปจากโลก เพราะมีวัฏจักรของน้ำ
วัฏจักรของน้ำก่อให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำในโลกต่อเนื่องกันอย่างไม่จบสิ้น
แต่น้ำโดยเฉพาะน้ำจืดก็ ไม่ได้มีอยู่ทุกหนทุกแห่งและตลอดเวลาเพราะน้ำส่วนใหญ่อยู่ในมหาสมุทรซึ่งเป็นน้ำเค็มมนุษย์ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงการจะมีน้ำจืดผิวดินและน้ำบาดาลหรือไม่มีขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยได้แก่ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ โครงสร้างทางธรณีวิทยาชนิดของพืชที่ปกคลุมในเขตพื้นที่ นั้นๆ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่มีผลต่อสภาพสมดุลทางธรรมชาติของน้ำ และส่งผลถึงวงจรของน้ำในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องจนเป็นผลกระทบต่อวงจรน้ำของโลก เช่นการทำการเกษตร การตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยแก๊สเรือนกระจก การสร้างเขื่อนการขุดบ่อบาดาล เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงอยู่ของคนเราดังนั้นเราจำเป็นต้องศึกษาและสร้างสมดุลของน้ำเหล่านี้ให้อยู่ในสภาวะที่พอเหมาะเพื่อให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายรวมถึงคนเราสามารถ อยู่อาศัยบนโลกนี้นานเท่านาน

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JdsUY69R3QY

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์