มะ-หัด-สะ-จอ-รอ-หัน แห่งสายน้ำไทย

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่่3

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

แนวพระราชดำริเรื่อง "น้ำ"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำจำกัดความของน้ำคือชีวิต ดั่งพระราชดำรัสว่า “หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้...”  จากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเรื่องน้ำ จำแนกเป็น 3 ด้านคือ น้ำแล้ง น้ำท่วม และน้ำเสีย จึงนำมาซึ่งแนวทางพระราชดำริในการแก้ปัญหาน้ำ ที่สำคัญดังนี้

1.การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

ตัวอย่างการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำตามแนวพระราชดำริ

.การสร้างอ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภูมิประเทศที่เหมาะสมและยังไม่มีราษฎรเข้าไปครอบครองให้หน่วยงานราชการต่างๆ พิจารณาศึกษาและวางโครงการให้ถูกต้องตามหลักวิชาและหากสำรวจในพื้นที่จริงแล้วพบว่าสภาพภูมิประเทศไม่สามารถดำเนินการได้ก็ให้ระงับการก่อสร้างได้

2.สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ที่มีราษฎรขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ <ซึ่งสามารถสร้างเสร็จในระยะเวลาไม่นานค่าก่อสร้างไม่มากเกินไปเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ผลิตผลพอกินพอใช้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปพลางก่อน

3.หากต้องใช้ที่ดินของราษฎรในการก่อสร้างราษฎรในหมู่บ้านต้องร่วมกันช่วยเหลือราษฎรที่เสียประโยชน์ตามความเหมาะสมที่จะตกลงกันเองโดยมุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมและหวงแหนดูแลสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ก็ให้ระงับหรือชะลอโครงการไว้ก่อน

4.ในพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำต่างๆ ให้พิจารณาสร้างฝายกักเก็บน้ำไว้เป็นชั้นๆ แล้วต่อท่อชักน้ำจากเหนือฝายโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นเจาะรูหรือขุดร่องน้ำรับน้ำจากเหนือฝาย
เพื่อกระจายน้ำให้พื้นที่ป่า ทำให้พื้นดินสองฝั่งมีความชุ่มชื้นและป่าเจริญงอกงาม
เป็นการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

5.อ่างเก็บน้ำหรือฝายทดน้ำแห่งใดหากมีความเหมาะสมที่จะผลิตไฟฟ้าพลังน้ำได้ ควรติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กพื่อผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ราษฎรในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง

http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=34

 

 


 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์