คุณธรรมแปดประการ

 มีอยู่แปดประการดังนี้
 
1. ขยัน      หมายถึง  ความตั้งใจเพียรพยายามทำในหน้าที่่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
2.ประหยัด  หมายถึง  การรู้จักเก็บออม ถนอมในทรัพย์สิน
3.ซื่อสัตย์   หมายถึง  ประพฤติตรงไม่เอนเอียง 
4.มีวินัย     หมายถึง  ยึดมั่นในระบบแบบแผน
5.สุภาพ     หมายถึง  เรียบร้อย อ่อนโยน
6.สะอาด    หมายถึง  ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกายวาจาและใจ
7.สามัคคี    หมายถึง  ความพร้อมเพียงความกลมเกลียวกัน
8.มีน้ำใจ     หมายถึง  ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่ตนเอง               
   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์