ชนิดของข้อมูล ตัวแปร

ชนิดของข้อมูล ตัวแปร

ในการเขียนโปรแกรมต้องมีการใช้งานข้อมูล ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพ ข้อความ ตัวเลข วัน เวลา  โดยข้อมูลจะถูกนำมาใช้ในการคำนวณ หรือประมวลผลในรูปต่าง ๆ โดยการใช้ตัวแปรเพื่อเก็บค่าของข้อมูลเหล่านั้นชนิดข้อมูล (Data Types) ในภาษา (C#)                ในภาษาซีชาร์ป กำหนดชนิดของข้อมูลไว้หลากหลายชนิดเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลหลาย ๆ ประเภท ดังตาราง

                               

ตัวแปร(Variables)           ตัวแปร เป็นการอ้างถึงข้อมูล โดยค่าของตัวแปร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาที่โปรแกรมกำลังทำงานอยู่ ในภาษาซีชาร์ป ตัวแปรทุกตัวต้องถูกประกาศ ก่อนที่จะถูกนำมาใช้งาน โดยมีการระบุชนิดข้อมูลที่จะใช้กับตัวแปรนั้น ๆ ไว้   

       ภาษาซีชาร์ป มีกฎเกณฑ์การตั้งชื่อให้ตัวแปร ดังนี้ 

1. ตัวอักษร ตัวแรกของชื่อต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวขีดเส้นใต้ (_) 

2. ชื่อตัวระบุต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z , a-z) ตัวเลข (0-9) หรือเครื่องหมายขีดเส้นใต้ (_)เท่านั้น 

3. ชื่อตัวระบุต้องไม่ซ้ำกับคำสงวน (reserved word)

การเขียนคำอธิบายโปรแกรม               

 ในการเขียนโปรแกรมควรมีการเขียนข้อความที่อธิบายการทำงานของโปรแกรมไว้ด้วย เพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถกลับมาอ่านได้ ในกรณีที่เขียนโปรแกรมขนาดใหญ่ การเขียนคำสั่งอธิบายโปรแกรมนั้นทำได้ 2 วิธีดังนี้

               1. ใช้เครื่องหมาย /* เพื่อเปิด และปิดการอธิบายด้วยเครื่องหมาย */

               2. ใช้เครื่องหมาย // นำหน้าข้อความที่อธิบายไปจนถึงสิ้นสุดบรรทัดนั้น

ค่าคงที่ (Constants)                            ค่าคงที่เป็นการอ้างถึงข้อมูลเช่นเดียวกับตัวแปร สิ่งที่แตกต่างจากตัวแปร คือ ค่าของมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกหลังจากการประกาศ                          ในภาษาซีชาร์ป ค่าคงที่จะต้องถูกประกาศโดยระบุชนิดข้อมูลและค่าตั้งต้นก่อนถูกนำมาใช้งานเสมอการประกาศค่าคงที่จะคล้ายคลึงกับการประกาศตัวแปร แตกต่างกันตรงที่ต้องมีการระบุด้วยคีย์เวิร์ด const รูปแบบคำสั่ง               

const ชนิดของข้อมูล ชื่อค่าคงที่ = ค่าที่คงที่ใช้เป็นตัวแทน;

cons tint a = 1; /* a เป็นชื่อของค่าคงที่ ที่มีค่าเท่ากับ 1 มีชนิดข้อมูลเป็นจำนวนเต็ม*/

สร้างโดย: 
นางสาวธันสินีย์ เหล่าวีระธรรม & ว่าที่ร.ต. เดชา ดรินทพงศ์

Sealed    ขอบคุณนะคร้าบสำหรับข้อมูล.........................<<    บาคาร่าออนไลน์   >>

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 467 คน กำลังออนไลน์