งานที่ 1

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง   ให้นักเรียนสมัครสมาชิกใน Thaigoodview.com  พร้อมใส่รูปภาพของตน  แนบประวัติของตนเองเข้ารายงานตัวกับครูตามลิงค์ : http://www.thaigoodview.com/node/133523 ภายในวันที่ 27 พ.ค. 55 (  5 คะแนน )

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอรอนงค์  ผุยพรมอาหารที่ ชอบข้าวผัดทะเล สีที่ชอบสีเขียว

http://www.thaigoodview.com/node/133950

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพนิดา   พรมดี ชั้น ม.2 เลขที่ 14 อาหารที่ชอบ ผัดหมู สีที่ชอบ สีแดง สีชมพู วิชาที่ชอบ ภาษาไทย

http://www.thaigoodview.com/node/133948

หนูส่งงานตามลิ้งนี้แล้วค่ะ ด.ญ.จิราวรรณ  พรมดี  ชั้น ม.2 เลขที่ 13    http://www.thaigoodview.com/node/133907

รูปภาพของ nws_sukanya

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิง  สุกัญญา  ทวีรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เลขที่ 22  ชอบสีชมพู,สีฟ้า  อาหารที่ชอบ ผัดกระเพา 

วิชาที่ชอบ  ศิลปะ,ไทย  สถานที่ที่ชอบ   

 http://www.thaigoodview.com/node/133873

รูปภาพของ nws_tad
รูปภาพของ nws_tad

สวัสดีคะ หนูชื่่อ ด.ญ.ญานิกา พรมดี ม.2 เลขที่ 26 ขอส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/133867

รูปภาพของ nwspassathorn

ญานิกา  ยังเข้าไม่ได้เลย ส่งใหม่ด้วย

 

รูปภาพของ nws_nattapon

สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาย ณัฐพล  ผุยพรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เลขที่ 12  ชอบสีเขียว,สีเเดง  อาหารที่ชอบ ไข่เจียวหมูสับ 

วิชาที่ชอบ  ศิลปะ,คณิตศาสตร์  สถานที่ที่ชอบ โบราณสถานต่างๆ     

http://www.thaigoodview.com/node/133870

รูปภาพของ nws_pongtisak

สวัสดีครับ ผมชื่อด.ช. พงษ์ธิศักดิ์ แก้วบุญเรือง ผมส่งงานตามนี้แล้วครับ

http://www.thaigoodview.com/node/76242

รูปภาพของ nws_tad

สวัสดีคะ หนูชื่่อ ด.ญ.ญานิกา พรมดี ม.2 เลขที่ 26 ขอส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/133867

รูปภาพของ nws_piyawhut

ด.ช.ปิยะวัฒน์ มะมา ขอส่งงานตามลิงค์นี้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/133866

รูปภาพของ nws_piyawhut

สวัสดีครับผมชื่อ ด.ช.ปิยะวัฒน์ มะมา เลขที่๒๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒

สีที่ชอบ สีฟ้า สีเขียว   อาหารที่ชอบ  กระเพาไก่ไข่ดาว    เพลงที่ชอบ ทารุน  วิชาที่ชอบ ภาษาไทย  ขอรายงานตัวครับผม

 สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิง  ชลดา    บุญเฉลียว หนูส่งงานตามนี้เเล้วค่ะ    http://www.thaigoodview.com/node/133837

เด็กหญิงสุวิมล กายแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 2 เลขที่18 หนูส่งงานตามลิ้งแล้วค่ะ   http://www.thaigoodview.com/node/133834

 ผม เด็กชาย ธีรศักดิ์  จงรักษ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เลขที่ 3 ผมส่งงานตามลิ้งนี้แล้วครับ (ส่งงานครั้งใหม่)

http://www.thaigoodview.com/node/133832

สวัสดีครับผมชื่อ  ด.ช. ธีรศ์กดี์   จงรักษ์  ขอรายงานตัวครับ

http://www.thaigoodview.com/user/76439

สวัสดีครับ ผมชื่อ ด.ช. นครินทร์ พรมดีเลขที่11 ม.2

สีที่ชอบ สีชมพู  วิชาที่ชอบ ภาษาไทย  อาหาร กระเพาไก่ไข่ดาว

http://www.thaigoodview.com/node/133757

สวัสดีครับผมชื่อ ด.ช.ภานุพงษ์ สุขโสภา เลขที่4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ สีที่ชอบ สีเขียว อาหารที่ชอบ ก๋วยจั๊บ เพลงที่ชอบ โรงเรียนของหนู วิชาที่ชอบ ภาษาไทย ขอรายงานตัวครับผม http://www.thaigoodview.com/blog/76152

รูปภาพของ nws_pongtisak

สวัสดีครับ ผมชื่อ ด.ช. พงษ์ธิศักดิ์ แก้วบุญเรือง เลขที่13 ม.2

สีที่ชอบ สีเขียว  วิชาที่ชอบ ภาษาไทย  อาหาร กระเพาไก่

http://www.thaigoodview.com/blog/76242

รูปภาพของ nws_piyatida

สวีสดีค่ะหนูชื่อ ด.ญ.ปิยะธิดา  แสวงวงศ์ ส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/133682

รูปภาพของ nws_Apiruk

สวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชาย อภิรักษ์ แหล่งหล้า เลขที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ขอรายงานตัวครับ

http://www.thaigoodview.com/node/133680

รูปภาพของ nwspuntipa_23

สวัสดีค่ะหนูชื่อ ด.ญ.พรรณทิพา ยุบลพริ้ง ส่งงานตามลิงคืนี้ค่ะล

http://www.thaigoodview.com/node/133681

ด.ช.เสกสรรค์ โพธิ์พรม ชั้นม.2 เลขที่.9    สีที่ชอบ สีส้ม  อาหารที่ชอบคือ ส้มตำปลาร้า วิชาที่ชอบ ศิลปะ ขอรายงานตัวhttp://www.thaigoodview.com/node/133679                                                                                                                                                                                                                                                                      

รูปภาพของ nws_sirikat

สวัสดีค่ะ ดิดฉันชื่อ ด.ญ.ศิริเกศ  อาจเอี่ยม ส่งงานตามลิงค์ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/133677

รูปภาพของ nws_kittinan

สวัสดีครับผมชื่อ  ด.ช. กิตตินันท์  ผุยพรม  ขอรายงานตัวครับ

http://www.thaigoodview.com/node/133678

รูปภาพของ nws_phulsak

สวัสดีครับผมชื่อ ด.ช.พูลศักดิ์ บุญเฉลียว ขอรายงานตัวครับ

http://www.thaigoodview.com/node/133675

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์