งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ให้นักเรียนทุกคน

1.สมัครสมาชิก www.thaigoodview.com  ใช้ชื่อ tws ตามด้วยรหัสประจำตัวนักเรียน  กรอกข้อมูลพร้อมใส่รูปประจำตัวให้เรียบร้อย

2.เข้ามาแจ้งการทำงานการสมัครของตนเอง บอกรหัสประจำตัวของนักเรียนว่าสมัครแล้วเรียบร้อย

รูปภาพของ tws3068

รายงานตัวเเล้วค่ะ รุ่งนภา เสวิกา

รูปภาพของ tws3033

รายงานตัวค่ะ มินชนก  สอดสี

รูปภาพของ tws3105

รายงาตัวค่ะนางสาวทิชากร  ขจรจิตต์

 

 

 

รูปภาพของ tws03020

รายงานตัวครับ นาย ณัฐดนัย กลิ่นส่ง tws 03020

รูปภาพของ tws3119

เอื้องฟ้า  ต่อสนิท  รายงานตัวแล้วค่ะ

รูปภาพของ tws3040

รายงานตัวเเล้วค่ะ ศิรภัสสร เหล็กเทศ

รูปภาพของ tws3108

รายงานตัวค่ะ  ปานชนก  เหล็กดี 

รูปภาพของ tws03079

รายงานตัวค่ะนางสาวสุมลฑา โวมาก tws3079

รูปภาพของ tws3511

รายงานตัวค่ะ  อรณีย์  นิยาย  tws3511

 

รูปภาพของ tws3067

ยุภาลักษณ์ บุญทา รายงานตัวค่ะ

รูปภาพของ tws3028

   รายงานตัวแล้วนะค่ัะ

นางสาว จีรนุชหวานเจริญ

รูปภาพของ tws3118

อรปรียา จันแสง รายงานตัวค่ะ

รูปภาพของ tws3045

อินทร์ธุอร เหล็กเทศ รายงานตัวค่ะ

รูปภาพของ tws3083

 

รายงานตัวค่ะ  อณุรัตน์  สมฟอง 

 

 

 

รูปภาพของ tws3071

รายงานตัวค่ะ นางสาว วรรณนิรัตน์ จุไร tws 3071

รูปภาพของ tws03074

รายงานตัวคะ  นางสาว ศิรัญญา สมพมิตร

รูปภาพของ tws3073

รายงานตัวค่ะ นางสาว ศศิประภา เนืองนิลล์ tws 3073

รูปภาพของ tws3075

รายงานตัวค๊ะ ดิฉัน นางสาว ศิริพร ถาเป็นบุญ

รูปภาพของ tws3080

รายงานแล้วค่ะ สุรีพร ของสวย

รูปภาพของ tws3076

รายงานตัวแล้วค่ะ ศิริพร ขจรจิตต์

รูปภาพของ tws3070

รายงานตัวแล้วค่ะ วรรณา  จันปุก

รูปภาพของ tws3042

  รายงานตัวเเล้วค่ะ อัญชลี เยินยุบ ชั้นม.6/3

รูปภาพของ tws3101

รายงายตัวแล้วค่ะ กชวรรณ คมใน

รูปภาพของ tws3047

รายงานตัวแล้วค่ะ อุบลวรรณ เยินยุบ

รูปภาพของ tws3044

สวัสดีค่ะ หนู๋ น.ส.อินทร์ทุอร ศิริ รายงานตัวค่ะ Cool

รูปภาพของ tws3103

รายงานตัวค่ะ นางสาว ดวงดี บำรุงภักดี

รูปภาพของ tws3510

รายงานด่วน น.ส.ปาริฉัตร จะชาญ

รูปภาพของ tws3052

 รายงานตัวครับ ธีรพงษ์ ถาเป็นบุญ tws 3052

รูปภาพของ TWS03110

รายงานตัวแล้วค่ะ พรรณวิกา อุ่นแอบ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์