ห้องส่งงานที่ 2 ม.3

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  1. ให้นักเรียนตอบคำถามทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ในหนังสือเรียนหน้า 111 โดยให้ตอบคำถามลงในสมุด และ ตอบคำถาม
                ส่งห้องเรียนวิชาเทคโนฯ ใน Thaigoodview.com ส่งภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2555 (10 คะแนน )

            2. ให้นักเรียนเลือกเนื้อหาในหนังสือเรียนของนักเรียนรายวิชาใดก็ได้ตามความสนใน แล้วนำมาจัดทำเป็นงานนำเสนอไม่
                น้อยกว่า 15 สไลด์  ส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยบันทึกงานใน Flash Drive ส่ง ( 20 คะแนน )

ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบ ส่งงานตามที่กำหนด

ครูภาสธร  ยาวโนภาส

สวัสดีครับผมชื่อ ปริญญา  มังคะลา

เลขที่15 ชั้นม3

ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/134272

ผม ด.ช. กีรัวฒน์   พรมดี  ส่งานตามลิงค์นี้นะครับ  http://www.thaigoodview.com/node/134256

รูปภาพของ PitsanuNWS.

ผม ดช. พิษณุ  ผุยพรม ม.3  ส่งงานตามลิงค์นี้นะครับ http://www.thaigoodview.com/node/134244

รูปภาพของ nws_udomsuk11

สวัสดีครับ ผมชื่อ ด.ช.อุดมศักดิ์ มั่นปรีอ่อน

ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/134143

รูปภาพของ supawith

ผม     เด็กชาย     ศุภวิชญ์     ช่างเพชร  ส่งงานตามลิงค์นี้คับ   http://www.thaigoodview.com/node/134142

รูปภาพของ nwsphonrat

ผม เด็กชาย พลรัตน์ อินธิแสน ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/134125

รูปภาพของ nws_chinnawat

กระผมด.ช. ชินวัฒน์  บุญเฉลียว  ส่งงานตามลิงค์นี้คับ    http://www.thaigoodview.com/node/134088

รูปภาพของ nws_wichit

ด.ช. วิชิต  บุญเฉลียวhttp://www.thaigoodview.com/node/134009

รูปภาพของ nws_kotba28

ผมเด็กชาย พิจิตร บัวงาม ชั้น ม.3/1

ขอส่งงานตามลิงค์นี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/134007

รูปภาพของ sahapo@hotmail.co.th

นาย สหภพ มะมา http://www.thaigoodview.com/node/134005

รูปภาพของ nws_teoy_13@hotmail.co.th

ส่งงานตามลิงค์นี้คับ http://www.thaigoodview.com/node/134006

รูปภาพของ nws_kaewjai

ส่งงานตามลิงค์นี้แล้วค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/134004

รูปภาพของ nws_sitticha

สวัสดีครับผมชื่อด.ช.สิทธิชัย   ทองฝอยhttp://www.thaigoodview.com/node/134003

รูปภาพของ metee-14@hotmail.co.th

สวัสดีครับ ผม เด็กชาย เมธี ละขุนทุด ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/134002

 

รูปภาพของ nathapong

สวัสดีครับผมชื่อด.ช.ณัฐพงษ์  มุศิริส่งงานตามลิงค์http://www.thaigoodview.com/node/134001

รูปภาพของ petnarin

เพชรนรินทร์ มาลาสุข ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/133997

รูปภาพของ nws_chaiyan

สวัสดีครับผมเด็กชาย ไชยยันต์  เชื้ทอทอง

ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/133995

รูปภาพของ nws_chutima_1

สวัสดีคะ หนูชื่อ เด็กหญิง ชุติมา สีคำ

ส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/134000

รูปภาพของ nws_suputta

สวัดีคะ หนูชื่อ เด็กหญิง สุพัตรา พรมดี

ส่งงานตามลิงค์นี้คะ http://www.thaigoodview.com/node/133998

รูปภาพของ nwsphiyawat

สวัสดีครับ ผม เด็กชาย ปิยะวัฒน์ บุญฉลวย ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/133994

รูปภาพของ nwsortip

สวัสดีคะ หนูชื่อ เด็กหญิง อรทิพย์ ถาวร

ส่งงานตามลิงค์นี้คะ http://www.thaigoodview.com/node/133992

รูปภาพของ nws_arnon

ผมเด็กชาย อานนท์  มังคะลา ชั้นม.3/1 เลขที่11

ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/133989

สวัสดีคะ หนูชื่อ เด็กหญิง เปียใจ วงษาพรม

ส่งงานตามลิงค์นี้คะ http://www.thaigoodview.com/node/133990

รูปภาพของ nwsnuttarika

สวัสดีคะ หนูชื่อ เด็กหญิง ณัฐริกา โพธิ์พรม ม.3 เลขที่ 3

ส่งงานตามลิงค์นี้คะ http://www.thaigoodview.com/node/133985

สวัสดีคะ หนูชื่อ เด็กหญิง วทัญญุตา ยาทองไชย ชั้น 3/1 เลขที่ 4

ส่งงานตามลิงค์นี้คะ http://www.thaigoodview.com/node/133982

รูปภาพของ nwsnontagan

สวัสดีครับ ผมเด็ชาย นนทการณ์  มังคลา เลขที่ 12 ชั้น ม.3/1

ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/133980

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์