สสวท. ประกวดภาพถ่าย“น้ำกับชีวิต ”และคลิปวีดีโอหัวข้อ น้ำ...ใช้ทำอะไร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท.  จัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “น้ำกับชีวิต ”  ลักษณะภาพ เป็นภาพที่สื่อให้เห็นคุณและโทษของน้ำ ในแง่มุมต่างๆทั้งในด้านวิถีการดำเนินชีวิต ทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคม ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากน้ำทั้งในด้านบวกและด้านลบ  ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม  2555  โดยส่งไปที่สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  เขียนมุมซองว่า  “ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ”


 ภาพถ่ายสี ( Color Print ) ที่ส่งเข้าประกวดให้อัดขยายลงกระดาษอัดภาพขนาด  8 x 10 นิ้ว ต้องเป็นภาพที่ถ่ายเองด้วยกล้องดิจิทัลที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 Mega Pixelตกแต่งไม่เกินจริงและต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน   สามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวน   ตั้งชื่อภาพและเขียนคำบรรยายเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด  ส่งภาพต้นฉบับพร้อมไฟล์ภาพในรูปซีดีรอม  ไฟล์ภาพต้นฉบับถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำภาพไปแสดงในที่ต่างๆ หรือเผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือเรียนและสื่ออื่นๆ เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป


นอกจากนั้น สสวท. ยังจัดประกวด Clip Video เรื่อง “น้ำ…ใช้ทำอะไร”  ความยาวไม่เกิน 3 นาที สื่อให้เห็นคุณและโทษของน้ำ ในแง่มุมต่างๆทั้งในด้านวิถีการดำเนินชีวิต การใช้น้ำให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคม ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากน้ำทั้งในด้านบวกและด้านลบ


ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี  สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งเป็นทีมหรือเป็นรายบุคคล  สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน  ไม่จำกัดเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ   ส่งผลงานในรูปแบบซีดี ทางไปรษณีย์มาที่ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา 924 สสวท. ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110  ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม  2555


ติดต่อขอทราบรายละเอียดการประกวดภาพได้ทางโทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2408, 2403   สอบถามเรื่องประกวด Clip Video เรื่อง “น้ำ…ใช้ทำอะไร” ทางโทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2408, 2407 หรืออีเมล์ vtinn@ipst.ac.th  เว็บไซต์ www.facebook.com/digitalphotocontestipst

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์