ห้องส่งงานที่ 2 ม.2

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามทบทวนท้ายหน่วยการเรียนที่ 1 ในหนังสือเรียนหน้า 22 โดยให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใน internet แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องชัดเจน ส่งภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2555  ( 10 คะแนน )

ส่งงานครับ     http://www.thaigoodview.com/node/134074

รูปภาพของ nws_piyawhut

ส่งงานตามลิ้งนี้นะครับ       http://www.thaigoodview.com/node/134500

    ผมส่งงานตามลิงค์นี้    http://www.thaigoodview.com/node/134499

ผมส่งงานตามลิงค์นี้ http://www.thaigoodview.com/node/134490

ส่งงานตามลิ้งค์น่ะค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/134481

ส่งงานตามลิ้งนี้ค่ะ(ใหม่)  

http://www.thaigoodview.com/node/134478

ผมขอส่งงานตามลิงค์นี้ครับ   http://www.thaigoodview.com/node/134471

รูปภาพของ nws_chanakati

ผมขอบส่งงานตามลิงค์นี้ ครับ    http://www.thaigoodview.com/node/134470

รูปภาพของ nws_Apiruk

ผมส่งงานตามลิงค์นี้ครับ  http://www.thaigoodview.com/node/134405

ส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/134463

ส่งงานตามลิงค์นี้น่ะค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/134462

รูปภาพของ nws_kittinan

ส่งงานตามลิ้งนี้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/134454

 

สวัสดีค่ะหนูชื่อ เด็กหญิง ชลดา     บุญเฉลียว  ส่งงานตามนี้แล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/134445

รูปภาพของ nws_nattapon

ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/134403

ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ(ใหม่)

http://www.thaigoodview.com/node/134436

เด็กชาย  ธีรศักดิ์  จงรักษ์ ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ  http://www.thaigoodview.com/node/134436

    ส่งงานตามลิ้งนี้แล้วค่ะ        http://www.thaigoodview.com/node/134435

รูปภาพของ nws_sukanya

ส่งงานตามลิงค์นี้แล้วคะ  http://www.thaigoodview.com/node/134434

ส๋งงานตามลิ้งค์นี้ค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/134429

รูปภาพของ nws_sirikat

http://www.thaigoodview.com/node/134427ส๋งงานตามลิงค์นี้ค่ะ

รูปภาพของ nws_tad

 ส่งงานตามลิ้งค์นี่คะ

http://www.thaigoodview.com/node/134426

รูปภาพของ nws yupaporn

ส่งงานใหม่ค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/134412

ส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/134402

รูปภาพของ nws_sirikat

ส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/134401

รูปภาพของ nws_sukanya

 ส่งงานตามลิงค์นีค่ะ       http://www.thaigoodview.com/node/134379

ส่งงานตามลิ้งนี้คะhttp://www.thaigoodview.com/node/13476

รูปภาพของ nws_tad

ส่งงานตามลิ้งค์นี่คะ http://www.thaigoodview.com/node/134377

รูปภาพของ nws_sukanya

ส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/133523

 

รูปภาพของ nws yupaporn

  ส่งงานตามลิงค์นี้   http://www.thaigoodview.com/node/134370

รูปภาพของ nws_piyatida

ส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ  http://www.thaigoodview.com/node/134369

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์