ห้องส่งงานที่ 3 ม.3

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเอกสารตามลิงค์นี้ http://www.stks.or.th/web/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=336&Itemid=31 แล้ววาดวัตถุส่งครูคนละ 5 ชิ้น แต่ละชิ้นต้องไม่ซ้ำกัน ส่งภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2555 ( 10 คะแนน )

รูปภาพของ nwsphonrat

ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ  http://www.thaigoodview.com/node/137239

รูปภาพของ pookkienarak

สวัสดีคื หนูขอส่งงานตามลิ้งนี้คะ

http://www.thaigoodview.com/node/137148

รูปภาพของ sahapob@hotmail.co.th

สวัดดีครับผมชื่อ ด.ช.สหภพ มะมา  ส่งงานตามลิงนี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/136633

รูปภาพของ sahapob@hotmail.co.th

สวัดดีครับผมชื่อ ด.ช.สหภพ มะมา ส่งงานตามลิงนี้ครับhttp://www.thaigoodview.com/node/133523

รูปภาพของ metee-14@hotmail.co.th

ด.ช. เมธี  ละขุนทด เลขที่14 ชั้นม. 2/1 ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ  http://www.thaigoodview.com/node/136630

รูปภาพของ nws_udomsuk11

ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ  http://www.thaigoodview.com/node/135100

รูปภาพของ nwsnuttarika

สวัสดีค่ะ ดิฉัน ด.ญ. ณัฐริกา โพธิ์พรม ส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/135094

รูปภาพของ nwsphiyawat

สวัสดีครับ ผมเด็กชาย ปิยะวัฒน์ บุญฉลวย ส่งงานตามลิงค์ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/135093

รูปภาพของ nwsphiyawat

สวัสดีครับ ผม เด็กชาย ปิยะวัฒน์ บุญฉลวย ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/135092

รูปภาพของ nwsphiyawat

สวัสดีครับ ผม เด็กชาย ปิยะวัฒน์ บุญฉลวย ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/135091

รูปภาพของ nwsphiyawat

สวัสดีครับ ผมเด็กชาย ปิยะวัฒน์ บุญฉลวย ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/135090

รูปภาพของ nwsphiyawat

สวัสดีครับ ผม เด็กชาย ปิยะวัฒน์ บุญฉลวย ส่งงานตามลิงค์ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/135089

รูปภาพของ nwsortip

สวัสดีค่ะ หนู เด็กหญิง อรทิพย์ ถาวร ส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/135088

รูปภาพของ nws_kaewjai

ส่งงานตามลิงค์นี้แล้วค่ะ  
http://www.thaigoodview.com/node/135034

รูปภาพของ nws_chutima_1

สวัสดีค่ะหนูชื่อ เด็กหญิง ชุติมา สีคำ ส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ
http://www.thaigoodview.com/node/135030

รูปภาพของ nwsortip

สวัสดีค่ะหนูชื่อ เด็กหญิงอรทิพย์ ถาวร เลขที่6  ชั้น ม.3/1

ส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะื http://www.thaigoodview.com/node/135019

รูปภาพของ supawith

ผม  ด.ช  ศุภวิชญ์    ช่างเพชร   ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ  http://www.thaigoodview.com/node/134610

รูปภาพของ nwsphonrat

ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ  http://www.thaigoodview.com/node/134555

รูปภาพของ nws_kotba28

ผมเด็กชาย พิจิตร  บัวงาม ม.3/1 เลขที่ 8

ขอส่งงานตามลิงค์นี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/134553

รูปภาพของ nws_chinnawat

กระผมด.ช.  ชินวัฒน์    บุญเฉลียว    ส่งงานตามลิงค์นี้คับ   http://www.thaigoodview.com/node/134501

รูปภาพของ nws_sitticha

ส่งงานตามลิ้งค์นี้ครับ    http://www.thaigoodview.com/node/134497

รูปภาพของ metee-14@hotmail.co.th

ด.ช. เมธี  ละขุนทด ชั้นม3/1  เลขที่ 14

ส่งงานตามลิงค์นี้ครับhttp://www.thaigoodview.com/blog/56765

รูปภาพของ nws_chaiyan

สวัสดีครับผม เด็กชายไชยยันต์ เชื้อทอง

ส่งงานนตามลิงค์นี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/134286

รูปภาพของ nws_wichit

ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ   http://www.thaigoodview.com/node/134267

รูปภาพของ nathapong

ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ   http://www.thaigoodview.com/node/134262

รูปภาพของ petnarin

สวัสดีครับ ดช เพชรนรินทร์ มาลาสุข เลขที่17 ชั้น ม3/1

ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/134260

รูปภาพของ nws_teoy_13@hotmail.co.th

ส่งงานตามลิงค์นี้คับ  http://www.thaigoodview.com/node/134259

รูปภาพของ nws_arnon

สวัดีครับผมเด็กชายอานนท์ มังคะลา ชั้นม3/1 เลขที่11

ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/134147

รูปภาพของ nwsnontagan

สวัสดีครับ ผมเด็กชาย นนทการณ์ มังคลา เลขที่ 12 ชั้น ม.3/1

ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ  http://www.thaigoodview.com/node/134145

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์