งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

งานครั้งที่ 2 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ทุกคน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

  • 1.สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น ไม่จำกัดเนื้อเรื่องความยาว อย่างน้อย 20 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ 
  •    Smile ข้อกำหนด
  •     Bolg  ที่สร้างขึ้นมาต้องเป็นการสังเคราะห์หรือเรียบเรียงขึ้นมาใหม่เป็นของตนเอง อาจคัดลอกมาเพียงบางส่วนในหลายแหล่งเรียนรู้และเรียบเรียงขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์เป็นรูปแบบตนเอง
  • 2.ให้บอกแหล่งที่มาของข้อมูล และแหล่งที่มาของรูปภาพ ให้ถูกต้อง
  • **  ส่งงานภายในวันที่  13  มิถุนายน 2555  ภายในเวลา 23.59 น. **
  • 3. ให้เพื่อนสมาชิกในห้อง มาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานของตนเอง มีอะไรที่ไม่ถูกต้อง ควรเพิ่มอะไรตรงไหนในการทำบล็อก หรือติชม (ช่วยแนะนำ ไม่ใช่มาต่อว่าเสียหาย)
  • ********   แสดงที่ความเห็นในผลงานของเพื่อนนะ ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นที่หน้านี้)  ********
  • แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/111
รูปภาพของ tws3076

 งานที่ไปแก้ไขมา 

 http://www.thaigoodview.com/node/134785?q=node/134785

นางสาวศิริพร   ขจรจิตต์ ชั้นม.6/3 เลขที่17 

รูปภาพของ tws3119

http://www.thaigoodview.com/node/136703

รูปภาพของ tws03074

http://www.thaigoodview.com/node/135270

รูปภาพของ tws3103

http://www.thaigoodview.com/node/135269

รูปภาพของ tws3070

http://thaigoodview.com/node/134779

รูปภาพของ tws3101

http://www.thaigoodview.com/node/134784

รูปภาพของ tws03020

http://www.thaigoodview.com/node/134786

รูปภาพของ tws3047

http://www.thaigoodview.com/node/134787?q=node/134787

รูปภาพของ tws3119

http://www.thaigoodview.com/node/135282

รูปภาพของ tws3033

http://www.thaigoodview.com/node/135061

รูปภาพของ tws3028

นางสาวจีรนุช  หวานเจริญ เลขที่ 3  ชั้นม.6/3

http://www.thaigoodview.com/node/134781

รูปภาพของ tws3033

รูปภาพของ tws3052

http://www.thaigoodview.com/node/134777

รูปภาพของ tws3080

http://www.thaigoodview.com/node/135185

รูปภาพของ tws03079

http://www.thaigoodview.com/node/135183

รูปภาพของ TWS03110

http://www.thaigoodview.com/node/134835

รูปภาพของ tws3073

http://www.thaigoodview.com/node/134778

รูปภาพของ tws3071

http://www.thaigoodview.com/node/135047

รูปภาพของ tws3510

http://www.thaigoodview.com/node/134790

 

รูปภาพของ tws3105

http://www.thaigoodview.com/node/134793

รูปภาพของ tws3076

http://www.thaigoodview.com/node/134785

รูปภาพของ tws3067

http://www.thaigoodview.com/node/135064

รูปภาพของ tws3045

http://www.thaigoodview.com/node/134791

รูปภาพของ tws3075

http://www.thaigoodview.com/node/134792

รูปภาพของ tws3118

http://www.thaigoodview.com/node/135060

รูปภาพของ tws3511

http://www.thaigoodview.com/node/135073

รูปภาพของ tws3083

http://www.thaigoodview.com/node/135072

รูปภาพของ tws3083

 

http://www.thaigoodview.com/node/134749

รูปภาพของ tws3068

http://www.thaigoodview.com/node/135051

รูปภาพของ tws3108

http://www.thaigoodview.com/node/135059

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์