เอกสารประกอบการสอน

รูปภาพของ nwkuraiwan

ความหมาย/จุดมุ่งหมายในการอ่านหนังสือ

หลักพื้นฐานในการอ่านหนังสือ

ความหมายวรรณกรรม/การแบ่งประเภทตามลักษณะคำประพันธ์

การแบ่งประเภทของวรรณกรรมตามลักษณะเนื้อหา

ประโยชน์จากการอ่านวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง

หลักในการพิจารณาวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง

การแสดงทรรศนะเกี่ยวกับวรรณกรรม

การเขียนแนะนำหนังสือ

การพิจารณาวรรณกรรมร้อยแก้วประเภทสารคดี

แนวทางการพิจารณาวรรณกรรม ประเภทสารคดี

ลำดับขั้นในการวิจารณ์สารคดี

การพิจารณาวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี/แนวทางการพิจารณา

ลักษณะของเรื่องสั้นและนวนิยาย/ความแตกต่าง

ลำดับขั้นในการพิจารณาวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี

การพิจารณาวรรณกรรมประเภทร้อยกรอง

องค์ประกอบของเรื่องสั้นไทย

สิ่งที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการอ่านวรรณกรรมร้อยกรอง

ลำดับขั้นในการพิจารณาวรรณกรรมร้อยกรอง

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 477 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • javierdonnithorne0
  • nbrjutamas2545mo