เอกสารประกอบการสอน

รูปภาพของ nwkuraiwan

ความหมาย/จุดมุ่งหมายในการอ่านหนังสือ

หลักพื้นฐานในการอ่านหนังสือ

ความหมายวรรณกรรม/การแบ่งประเภทตามลักษณะคำประพันธ์

การแบ่งประเภทของวรรณกรรมตามลักษณะเนื้อหา

ประโยชน์จากการอ่านวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง

หลักในการพิจารณาวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง

การแสดงทรรศนะเกี่ยวกับวรรณกรรม

การเขียนแนะนำหนังสือ

การพิจารณาวรรณกรรมร้อยแก้วประเภทสารคดี

แนวทางการพิจารณาวรรณกรรม ประเภทสารคดี

ลำดับขั้นในการวิจารณ์สารคดี

การพิจารณาวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี/แนวทางการพิจารณา

ลักษณะของเรื่องสั้นและนวนิยาย/ความแตกต่าง

ลำดับขั้นในการพิจารณาวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี

การพิจารณาวรรณกรรมประเภทร้อยกรอง

องค์ประกอบของเรื่องสั้นไทย

สิ่งที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการอ่านวรรณกรรมร้อยกรอง

ลำดับขั้นในการพิจารณาวรรณกรรมร้อยกรอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 222 คน กำลังออนไลน์