spirit of asean

รูปภาพของ rsmniphon

 

 

 

โครงการ เปิดประตูสู่อาเซียนspirit of asean

จุดประสงค์

1.   เพื่อสร้างความตระหนักในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

2.  สร้างความรู้ความเข้าใจ วัตถุประสงค์ ความเป็นมาอาเซียน

วิธีดำเนินการ

1.   การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียน “ASEAN  QUIZ  ทั้ง 6 ระดับชั้น ส่งตัวแทนห้องละ 2 คน

 

 

2.   การแข่งขัน Food  Project  พร้อมนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  ดังนี้

ให้นักเรียนเลือกประกอบอาหารจาก9 ชาติในอาเซียน ยกเว้นประเทศไทยในรูปแบบ IRON CHEF
2.1 ม.1 ทำอาหาร 2 อย่างบังคับเป็นอาหารเวียดนามและให้เลือกทำอาหารอีก 1 ชาติ
2.2 ม.2 ทำอาหาร 2 อย่างบังคับเป็นอาหารมาเลเซียและให้เลือกทำอาหารอีก 1 ชาติ
2.3 ม.3 ทำอาหาร 2 อย่างบังคับเป็นอาหารกัมพูชาและให้เลือกทำอาหารอีก 1 ชาติ
2.4 ม.4 ทำอาหาร 2 อย่างบังคับเป็นอาหารอินโดนีเซียและให้เลือกทำอาหารอีก 1 ชาติ
2.5 ม.5 ทำอาหาร 2 อย่างบังคับเป็นอาหารฟิลิปปินส์และให้เลือกทำอาหารอีก 1 ชาติ
2.6 ม.6 ทำอาหาร 2 อย่างบังคับเป็นอาหารพม่าและให้เลือกทำอาหารอีก 1 ชาติ

 

นอกเหนือจากการแข่งขันทำอาหาร2อย่างเพื่อประกวด นักเรียนสามารถทำอาหาร2อย่างนั้นจำหน่ายในงานได้ด้วย

3. การแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน"Costume Introduction" โดยนักเรียนที่ทำหน้าที่ประกอบอาหารอาเซียน จะต้องแต่ง
กายด้วยเสื้อผ้าประจำของ10ชาติในอาเซียน ห้องละ10คน และนักเรียนที่ทำหน้าที่นำเสนอจะต้องแต่งกายชุดประจำชาติ ของอาหารชาตินั้นๆ

                   4. การแข่งขันออกแบบบอร์ดโปสเตอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์“ASEAN TODAY“แล้วพิมพ์บนกระดาษขนาด 60X80 ซม.ในเรื่องที่เกี่ยวกับ การศึกษา,ภาษา,อาหาร,ประเพณีวัฒนธรรม,เพลงประจำชาติ,เศรษฐกิจ,สกุลเงิน,สถานที่่ท่องเที่ยวและสินค้าของ 10 ประเทศส่งห้องละ 1 บอร์ด

 


5.  กำหนดการปฏิบัติ  วันที่ 8  สิงหาคม 2555 ที่อาคารโดม 111

ชั้นม. 3/12

ชั้นม.  4/11

ชั้นม. 4/12

ชั้นม. 4/13

 

 

รูปภาพของ rsm50334

นาภูวไนย   เทพกระโทก เลขที่22ได้สมัครเป็นสมาชิกการใช้งานเวปBlog www.thaigoodview.com และรับทราบภาระงานของหน่วยที่ 1 แล้วครับ

รูปภาพของ rsm50258

นายชลัส  งามสูงเนิน เลขที่16ได้สมัครเป็นสมาชิกการใช้งานเวปBlog www.thaigoodview.com และรับทราบภาระงานของหน่วยที่ 1 แล้วครับ

รูปภาพของ rsmniphon

หน้านี้ ให้นักเรียนเข้ามาอ่านอย่างเดียว ห้ามเขียนที่นี่ ให้กลับไปเข้าlink ของห้อง แล้วไปแสดง ตัวรับทราบภาระงานที่ต้องปฏิบัติในวันที่ 8 สิงหาคม 55

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์