ดอกคาร์มีเรีย

รูปภาพของ tws3067

ดอกคาร์มีเรีย

                                                                              

คาร์มีเลียดอกที่งามที่สุดมีรูปร่างคล้ายดอกกุหลาบขนาดให