งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ให้นักเรียนทุกคน
1.สมัครสมาชิก www.thaigoodview.com ใช้ชื่อ tws ตามด้วยรหัสประจำตัวนักเรียน กรอกข้อมูลพร้อมใส่รูปประจำตัวให้เรียบร้อย
2.เข้ามาแจ้งการทำงานการสมัครของตนเอง บอกรหัสประจำตัวของนักเรียนว่าสมัครแล้วเรียบร้อย

รูปภาพของ tws03435

รายงานตัวแล้วคร๊าฟ

 

รูปภาพของ tws3614

 

รายงานตัวแล้วครับ

http://thaigoodview.com/node/136236

รูปภาพของ tws3487

รายงานตัวแล้วค่ะ

รายงานตัวแล้วครับ

 

ส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/135179

รูปภาพของ 3431

รายงานตัวแล้วครับ

http://www.thaigoodview.com/node/135178

รูปภาพของ tws3455

รายงานตัวคะ่

ด.ญ. ลัดดาวรรณ ทนยัง

รหัสประจำตัว 3455

รูปภาพของ tws3429

  ด.ช.กรรชัย   รู้มาก 

  ชั้นม.3/2  เลขที่ 1

รูปภาพของ tws3459

รายงานตัวคะ

http://www.thaigoodview.com/node/135147

รูปภาพของ tws3443

ด.ชเอชัย โกวฤทธิ์ 

เลขที่15  ชั้นม.3/2

รูปภาพของ tws3434

http://www.thaigoodview.com/node/135151

รูปภาพของ tws3444

 

รายงานตัวค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/135152

 

รูปภาพของ tws3450

ส่งงานเเล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/135144

รูปภาพของ tws03446

รายงานตัวคะ

http://www.thaigoodview.com/node/135148

รูปภาพของ tws3449

รายงานตัวค่ะ

เด็กหญิง นิภาพร  คืนมาเมือง

รหัสประจำตัว 3449

รูปภาพของ tws3460

รายงานตัวคร๊า

เด็กหญิง สุรีย์รัตน์ เหล็กเทศ

เลขที่ 31 ชั้นม.3/2

รูปภาพของ tws3453

 

รายงานตัวแล้วค่ะ

รูปภาพของ tws3440

รายงานตัวครับ

http://www.thaigoodview.com/node/135141

รูปภาพของ tws3437

   รายงานตัวครับ

http://www.thaigoodview.com/node/135143

รูปภาพของ tws3433

http://www.thaigoodview.com/node/135139

รูปภาพของ tws3458

 

       รายงานตัวแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/135140

รูปภาพของ tws3441

 

 ส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/135137

รูปภาพของ tws3445

รายงานตัวคร๊า

เด็กหญิง กุลธีร์ สมคะเน

เลขที่ 17  ชั้นม.3/2

รูปภาพของ tws3432

รายงานตัวครับ

เด็กชาย จิรศักดิ์  ขจรจิตร์

รหัสประจำตัว 3432

รูปภาพของ tws3436

รายงานตัวแล้วครับ

 

 รายงานตัวแล้วคะ

http://www.thaigoodview.com/node/135135

รูปภาพของ tws3461

รายงานตัวค่ะ

เด็กหญิงอังคณา  เหล็กเทศ

รหัสประจำตัว3461

รูปภาพของ tws3430

รายงานตัวครับ

ด.ช. กฤษฎาวุธ โชคมาก 

รหัสประจำตัว 3430

                        

รูปภาพของ tws3457

รายงานตัวค่ะ

รูปภาพของ tws3447

รายงานตัวค่ะ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์