ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้

รูปภาพของ swk35853


♣ ประเภทของซอฟต์แวร์ ♣ 


 

สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

  เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ประสานกัน และควบคุมลำดับขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระบบที่นิยมแพร่หลาย ได้แก่ DOS, UNIX, WINDOW

2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่เขียนขึ้นเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานเฉพาะอย่าง หรือเฉพาะด้าน

ประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) มี 2 ประเภท คือ

2.1 ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไปหรือซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

- ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับระบบจัดการ

- ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ

- ซอฟต์แวร์กระดานคำนวณ

- ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลด้านงานธุรกิจ

- ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation Software)

- ซอฟต์แวร์เพื่อการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล

2.2 ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

เป็นโปรแกรมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่สามารถทำงานอื่นได้ เช่น โปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมช่วยงานอุตสาหกรรม เป็นต้นS, SUN, OS/2, NET WARE เป็นต้น    เปรียบเทียบข้อดี และ จุดด้อย ของซอฟต์แวร์ 


1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 

ข้อดี

1. มีความยืดหยุ่นในการทำงานได้ดีกว่า หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้งาน เช่น ข้อมูลผู้ขาย ลูกค้าหรือการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งจะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า

2. สามารถที่จะควบคุมและพัฒนาให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ตลอดระยะเวลาการพัฒนานั้น

3.สามารถเพิ่มเงื่อนไขและความต้องการต่าง ๆได้ไม่จำกัด

จุดด้อย

1. ต้องใช้ระยะเวลาในการออกแบบและพัฒนานานมาก

2. มีความเสี่ยงของระบบต่อความผิดพลาดสูงหากไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังในระหว่างพัฒนา 

2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

ข้อดี

1. ค่าใช้จ่ายถูก

2. เกิดความเสี่ยงในการใช้งานต่ำ และสามารถศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพของโปรแกรมได้โดยตรงจากคู่มือที่มีให้ 3.โปรแกรมที่ได้มีคุณภาพดีกว่า

ข้อเสีย

1. คุณสมบัติบางอย่างอาจจะใช้ไม่ได้เลย ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เกินความจำเป็นและไม่มีความต้องการใช้งานใด ๆ

2. โปรแกรมจะขาดคุณสมบัติบางอย่าง หากต้องการเปลี่ยนแปลงอาจต้องจ่ายเงินในราคาที่แพงขึ้นแต่ในบางโปรแกรมก็ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

3. อาจจะไม่เหมาะสมกับงานในปัจจุบันที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขระบบอยู่บ่อยๆ ♥ ซอฟต์แวร์ที่นักเรียนต้องการเลือกใช้ในการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ♣ 


เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์มากกว่า เพราะ มีความสะดวกในการใช้งานมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ ซอฟต์แวร์ระบบ และยังมีค่าพัฒนาที่ต่ำกว่ารูปภาพของ swk 38371

เนื้อหาครบถ้วน ตัวหนังสือชัดเจน

 

รูปภาพของ swk35531

จัดระเบียบบล๊อกเป็นสัดส่วนได้ดีมาก อ่านง่ายชัดเจนดี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์