ทุนประกวดนวัตกรรมด้านวิทย์ฯ กีฬา

          สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชิญนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ ส่งโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าประกวดในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
          นายสมบัติ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กล่าวถึงความเป็นมาของการประกวดครั้งนี้ว่า “การทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่ผ่านมา โดยมากจะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ ทำให้ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการจัดซื้อและนำเข้าอุปกรณ์ต่า