งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ใบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3

ใบงานที่ 1
เรื่อง ประโยชน์ของโครงงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะของโครงงาน

ชื่อ......................................................................................... ชั้น.................... เลขที่....................

คำชี้แจง  ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วสรุปประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงงานแต่ละประเภทลงในตาราง 

ตารางประโยชน์ของการทำโครงงาน

ประเภทของโครงงาน 

ประโยชน์
 

  โครงงานที่เป็นการรวบรวมข้อมูล

1..........................................................................
.............................................................................

2..........................................................................
.............................................................................

3..........................................................................
.............................................................................

 โครงงานที่เป็นการค้นคว้าและทดลอง 1..........................................................................
.............................................................................

2..........................................................................
.............................................................................

3..........................................................................
.............................................................................

 

 โครงงานที่เป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี
หลักการ และแนวคิดใหม่

 1..........................................................................
.............................................................................

2..........................................................................
.............................................................................

3..........................................................................
.............................................................................

 โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้น
 1..........................................................................
.............................................................................

2..........................................................................
.............................................................................

3..........................................................................
.............................................................................

   
   
   
   
   

 

รูปภาพของ tws3614

ส่งงงานแล้วจร้า

http://thaigoodview.com/node/137373

รูปภาพของ tws3443

http://www.thaigoodview.com/node/137333

รูปภาพของ tws03446

ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/136745

รูปภาพของ tws3434

ส่งงานครับ http://www.thaigoodview.com/node/136752

รูปภาพของ tws3441

ส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/136746

รูปภาพของ tws3436

ส่งงานแส้วครับ

http://www.thaigoodview.com/node/136743

รูปภาพของ tws3437

 

 ส่งงานครับ

            http://www.thaigoodview.com/node/136039

รูปภาพของ tws3430

ส่งงานแ้ล้วครับ

http://www.thaigoodview.com/node/136740

รูปภาพของ tws3437

 

 ส่งงานครับ

            http://www.thaigoodview.com/node/136039

รูปภาพของ tws3447

ส่งงานแล้วคร๊

http://www.thaigoodview.com/node/136739

รูปภาพของ tws3450

ส่งงานเเล้ว....จร้า...เปิดดูได้

http://thaigoodview.com/node/136738

รูปภาพของ tws3449

 

 

ส่งงานค่ะ อาจารย์

http://thaigoodview.com/node/136733 

รูปภาพของ tws3457
 
 
ส่งงานแล้วค่ะ
 
รูปภาพของ tws3448

ส่งงานค่ะอาจารย์

http://www.thaigoodview.com/node/136715 

รูปภาพของ tws3433

ส่งงานแล้วคับ
http://www.thaigoodview.com/node/136714

รูปภาพของ tws3454

ส่งงานแล้วค่ะ

 

 http://www.thaigoodview.com/node/136037

รูปภาพของ tws03435

ส่งงานแล้วครับ

 http://www.thaigoodview.com/node/136713

รูปภาพของ tws3461

ส่งงานแล้วค่ะ

 http://www.thaigoodview.com/node/136710

รูปภาพของ tws3429
 
ส่งงานแล้วคับ
 
ส่งงานแล้วค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/136708
รูปภาพของ tws3458

ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/136704

 

ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/136684

รูปภาพของ tws3453

ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/136020

รูปภาพของ tws3459

                

                  ส่งงานแล้วคะ

        http://www.thaigoodview.com/node/136660

รูปภาพของ tws3455

ส่งงานแล้วค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/136656

รูปภาพของ tws3455

ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/136656

รูปภาพของ tws3440

 

Cool  ส่งงานครับ   http://www.thaigoodview.com/node/136040  

รูปภาพของ tws3445

 

ส่งงานแล้วค่ะ Tongue out  http://www.thaigoodview.com/node/136637

รูปภาพของ tws3444
ส่งงานแล้วค่ะ
 
รูปภาพของ tws3432

 ส่งงานคับ

http://www.thaigoodview.com/node/136321

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์