งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ใบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3

ใบงานที่ 1 เรื่อง ประโยชน์ของโครงงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะของโครงงาน

ชื่อ......................................................................................... ชั้น.................... เลขที่....................

คำชี้แจง ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วสรุปประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงงานแต่ละประเภทลงในตาราง

ตารางประโยชน์ของการทำโครงงาน

 

 

ประเภทของโครงงาน 

 ประโยชน์

 โครงงานที่เป็นการรวบรวมข้อมูล                                                         1.......................................................................... ............................................................................. 2.......................................................................... ............................................................................. 3.......................................................................... .............................................................................
   
 โครงงานที่เป็นการค้นคว้าและทดลอง 1.......................................................................... ............................................................................. 2.......................................................................... ............................................................................. 3.......................................................................... .............................................................................  
   
 โครงงานที่เป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหม่ 1.......................................................................... ............................................................................. 2.......................................................................... ............................................................................. 3.......................................................................... .............................................................................
   
  โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้น 1.......................................................................... ............................................................................. 2.......................................................................... ............................................................................. 3.......................................................................... .............................................................................

 

 

 

รูปภาพของ tws3469

ส่งงานแล้วคับ

http://www.thaigoodview.com/node/136793

รูปภาพของ tws03493
ส่งงานแล้วค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/136202
รูปภาพของ tws3474

 

ส่งงานแล้วครับ

http://www.thaigoodview.com/node/136561

 

รูปภาพของ tws3492

ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/136560

รูปภาพของ tws3477

ส่งงานแล้วค่ะ;>

 ที่           www.thaigoodview.com/node/136209

รูปภาพของ tws3476

ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/136205

รูปภาพของ tws3468

ส่งงานแล้วคราฟ

http://www.thaigoodview.com/node/136201

รูปภาพของ tws3481

ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/136199

รูปภาพของ tws3480

ส่งงานค่ะ
http://www.thaigoodview.com/node/136193

รูปภาพของ tws3470

♥ส่งเเล้วคับ๛

http://www.thaigoodview.com/node/136188

รูปภาพของ tws3484

ส่งงานแล้วค่ะ
http://www.thaigoodview.com/node/136189

รูปภาพของ tws3484

ส่งงานแล้วค่ะ
http://www.thaigoodview.com/node/136189

รูปภาพของ tws3491

ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/136187

รูปภาพของ tws3487

ส่งงานเเล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/136185

ส่งงานเเล้วคับ

รูปภาพของ tws3464

ส่งงานเเล้วคัฟ

ส่งงานแล้วคาฟ☺

http://www.thaigoodview.com/node/136181

รูปภาพของ tws3479

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/136180

รูปภาพของ tws3483

ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/136177

๛ส่งงานเเสะเเล้ว๛

http://www.thaigoodview.com/node/136174

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์