งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ใบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3

ใบงานที่ 1 เรื่อง ประโยชน์ของโครงงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะของโครงงาน ชื่อ......................................................................................... ชั้น.................... เลขที่....................
คำชี้แจง ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วสรุปประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงงานแต่ละประเภทลงในตาราง

ตารางประโยชน์ของการทำโครงงาน

ประเภทของโครงงาน                                                                                                  

 ประโยชน์

 โครงงานที่เป็นการรวบรวมข้อมูล 

 1.......................................................................... .............................................................................

 2.......................................................................... .............................................................................

3.......................................................................... .............................................................................

 
 โครงงานที่เป็นการค้นคว้าและทดลอง  1.......................................................................... .............................................................................

 2.......................................................................... .............................................................................

3..........................................................................

   

 โครงงานที่เป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี
          หลักการ และแนวคิดใหม่

 1.......................................................................... .............................................................................

 2.......................................................................... .............................................................................

3..........................................................................

 โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้น   1.......................................................................... .............................................................................

 2.......................................................................... .............................................................................

3..........................................................................

 

 

 

 

 

รูปภาพของ tws3425

 

 ส่งงานแล้วคร้า ^^

 

http://www.thaigoodview.com/node/137409

รูปภาพของ tws3417

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/136811

ส่งงานคับ

http://www.thaigoodview.com/node/136808

ด.ช ภูวนาท   กันตะมา เลขที่11 ม.3/1

รูปภาพของ tws3400

ส่งงานคับ

http://www.thaigoodview.com/node/136804

รูปภาพของ tws3424

 

   ส่งงานแล้วคร๊

   http://www.thaigoodview.com/node/136803

รูปภาพของ tws3424

ส่งงานแล้วคร๊

http://www.thaigoodview.com/node/136803

รูปภาพของ tws3403

 

ส่งงานแล้วครับ!

http://www.thaigoodview.com/node/136801

รูปภาพของ tws3413

ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/136799

รูปภาพของ tws3399

ส่งงานครั้งที่2 แล้วคั๊ฟ

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/136717

รูปภาพของ tws3415

 

ส่งงานแล้วคร๊ ^^ 

http://www.thaigoodview.com/node/136665

รูปภาพของ tws3427

 

    ส่งงานแล้วคะ

    http://www.thaigoodview.com/node/136155

รูปภาพของ tws3412
ส่งงานแล้วนะครับ
รูปภาพของ tws3425
ส่งงานแล้วค่ะ^^
รูปภาพของ tws3418
 
ส่งงานแล้วคร๊า!!!!
 
รูปภาพของ tws3416
ส่งแล้วค่ะ!!!  
 
รูปภาพของ tws3421

  Smile ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/136645

รูปภาพของ tws3428

ส่งงานแล้วน๊คะ (อาจารย์) >-<ที่ http://www.thaigoodview.com/node/136641

รูปภาพของ tws 3426

 

          ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/136313 

รูปภาพของ tws3414

ส่งงานแล้วคร๊าา *-**-*-*

http://www.thaigoodview.com/node/136150

รูปภาพของ tws3420

ส่งงานแล้ว คร๊

http://www.thaigoodview.com/node/136133

รูปภาพของ tws3423

ส่งงานแล้วคร๊

 

ััhttp://www.thaigoodview.com/node/136130

รูปภาพของ tws3423

ส่งงานแล้วคร๊

 

ััhttp://www.thaigoodview.com/node/136130

รูปภาพของ tws3411

ส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/136124

รูปภาพของ tws3408

ส่งงาน ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/136126

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์