0505 การเต้นของหัวใจ

การเต้นของหัวใจ

การเต้นของหัวใจ (heart beat) 
             การทำงานของหัวใจจะทำเป็นระยะๆเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอกันตลอดเวลา จากการที่กล้ามเนื้อหัวใจ หดตัว เรียกว่าการเต้นของหัวใจ หัวใจของคนจะเต้นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่และจะเต้นต่อไปโดยไม่มีการหยุดพัก จนกระทั่งตาย การเต้นของหัวใจคนโตเต็มวัย ประมาณ 72 ครั้งต่อนาทีและแต่ละครั้งประกอบด้วย 2 ตอนคือ ตอนที่หัวใจบีบตัว เรียก systole และคลายตัว เรียก diastole

อัตราการเต้นของหัวใจ
อัตราการเต้นของหัวใจแต่ละบุคคลจะช้าหรือเร็วอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะต่างๆ คือ
            1. มีอัตราเป็นปฏิภาคกลับกันกับขนาดของร่างกาย 
            2. เปลี่ยนแปลงไปตามเมตาบอลิซึมของร่างกาย ยิ่งมากยิ่งเต้นเร็ว
            3. เกี่ยวกับเพศซึ่งเพศหญิงเพศหญิงเต้นเร็วกว่า
            4. เกี่ยวกับการฝึกให้กล้ามเนื้อทำงาน ถ้าฝึกนานๆอาจทำให้เต้นช้าลง
            5. เกี่ยวกับการแปรผันทางสรีระวิทยา
            6. เกี่ยวกับ pathological variation เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 320 คน กำลังออนไลน์