ลักษณะของโครงงาน

รูปภาพของ tws3483

ใบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3

ใบงานที่ 1 เรื่อง ประโยชน์ของโครงงาน

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะของโครงงาน

ชื่อ...เด็กหญิง มรกต   ใจจอมกุล............. ชั้น...ม.3/3......เลขที่ .22.....

        คำชี้แจง ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วสรุปประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงงานแต่ละประเภทลงในตาราง ตารางประโยชน์ของการทำโครงงาน

 ประเภทของโครงงาน  1. โครงงานที่เป็นการรวบรวมข้อมูล 

                                          -    การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
                                          -   การสำรวจงานบริการและสถานประกอบการในท้องถิ่น
                                       2.  โครงงานที่เป็นการค้นคว้าและทดลอง

                                          -   การปลูกพืชโคยไม่ใช้สารเคมี

                                          -  การทำขนมอบชนิดต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น

                                          -  การศึกษาสูตรเครื่องดื่มที่ผลิตจากธัญญพืช

                                     3.  โครงงานที่เป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหม่ 

                                          -  การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการถนอมอาหาร และปรุงอาหาร

                                          -  เกษตรแบบผสมผสาน

                                          -  การใช้สมุนไพรในการปราบศัตรูพืช

                                    4.   โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้น

                                          -  การประดิษฐ์เครื่องควบคุมการรดน้ำ

                                          -  การประดิษฐ์ของชำร่วย

                                         -  การออกแบบเสื้อผ้า

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 131 คน กำลังออนไลน์