ประโยชน์ของโครงงาน

รูปภาพของ tws3488

ใบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 ใบงานที่ 1 เรื่อง ประโยชน์ของโครงงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะของโครงงาน ชื่อ..ด.ญ.สุมินตรา...........โตลำมะ.................................... ชั้น..ม.3/3.................. เลขที่...27................. คำชี้แจง ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วสรุปประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงงานแต่ละประเภทลงในตาราง ตารางประโยชน์ของการทำโครงงาน    

ประเภทของโครงงาน   ประโยชน์
  โครงงานที่เป็นการรวบรวมข้อมูล                                                        1.การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน2. การสำรวจงานบริการและสถานประกอบการในท้องถิ่น 
   
 โครงงานที่เป็นการค้นคว้าและทดลอง 1.การปลูกพืชโคยไม่ใช้สารเคมี
2. การทำขนมอบชนิดต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น
3. การควบคุมการเจริญเติบโตของต้นไม้ประเภทเถา
4. การศึกษาสูตรเครื่องดื่มที่ผลิตจากธัญญพืช
   
 โครงงานที่เป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหม่ 1.การใช้สมุนไพรในการปราบศัตรูพืช
2. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการถนอมอาหาร และปรุงอาหาร
3. เกษตรแบบผสมผสาน
4. เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา
   
  โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้น 1.การประดิษฐ์เครื่องควบคุมการรดน้ำ
2. การประดิษฐ์เครื่องรับวิทยุ
3. การประดิษฐ์ของชำร่วย
4. การออกแบบเสื้อผ้า

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 88 คน กำลังออนไลน์