งานครั้งที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ใบงานที่ 2

เรื่อง Adobe Flash CS5 Professional                                                               หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อ..............................................................ชั้น.................................................................................เลขที่...........

คำชี้แจง

    ให้นักเีรียนศึกษาโปรแกรมจาก ICT SCHOOL  หัวข้อ E-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส่วนของ Graphic Design โปรแกรม Adobe Flash CS5 Professional เรื่องเกี่ยวกับ Animation  แล้วออกแบบแอนิเมชันที่ต้องการสร้าง ( Story board ) นำเสนอผ่าน Blog ตนเอง พร้อมตอบคำถาม

Cool  คำถาม Laughing

1.แอนิเมชันนี้มีการเคลื่อนไหวอย่างไร

.......................................................................................................................................................................

2.แอนิเมชันนี้มีกี่ Frame

.......................................................................................................................................................................

3.ใช้เวลาในการนำเสนอแอนิเมชันนานเท่าใด

.......................................................................................................................................................................

4.แอนิเมชันนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบใด

.......................................................................................................................................................................

5.นักเรียนต้องใช้เทคนิคใดบ้างในการสร้างแอนิเมชันนี้

.......................................................................................................................................................................

 

*****  ให้นักเรียนแจ้งส่งงานภายใน วันที่ 2 กรกฎาคม 2555  เวลา 05.30 น. ******

รูปภาพของ tws3397

ส่งงานครับ http://www.thaigoodview.com/node/137709

รูปภาพของ tws3415
     ส่งงานแล้วคะ่
     
รูปภาพของ tws3412
 ส่งงานแล้วครับ!!! 
รูปภาพของ tws3425

 ส่งงานแล้วคร้า ^^

 

http://www.thaigoodview.com/node/137409

รูปภาพของ tws3427

 

งานใหม่ส่งแล้วคะ

http://www.thaigoodview.com/node/137414

รูปภาพของ tws3396

 ส่งงานแล้วคับ 

  http://www.thaigoodview.com/node/137412

รูปภาพของ tws3400

http://www.thaigoodview.com/node/137408

ส่งงานคับ

ด.ช ภูวนาท  กันตะมา เลขที่11 ม3/1

http://www.thaigoodview.com/node/137407

รูปภาพของ tws 3426

 

ส่งงานคร๊

http://www.thaigoodview.com/node/137406

รูปภาพของ tws3424

ส่งงานแล้วคร

รูปภาพของ tws3420

ส่งงานแล้วคร๊

http://www.thaigoodview.com/node/137405

รูปภาพของ tws3416

 

 ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/137403

รูปภาพของ tws3418

                                

             ส่งงานแล้วค่ะ!!!!                     

http://www.thaigoodview.com/node/137394

รูปภาพของ tws3399

ส่งงานแร้วคั๊ฟ

http://www.thaigoodview.com/node/137397

รูปภาพของ tws3408

ส่งงาน ครับ-/-

http://thaigoodview.com/node/137395

รูปภาพของ tws3421

ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/137391

รูปภาพของ tws3414

ส่งงานค๊า

http://www.thaigoodview.com/node/137389

รูปภาพของ tws3428

ส่งงานแล้วนะคร๊ ที่

http://www.thaigoodview.com/node/136810

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์