ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับตรงประเภทเรียนดี

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับตรงประเภทเรียนดี กำหนดการและขั้นตอนการสมัคร โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประจำปีการศึกษา 2556

คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม) วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอกนิกส์กำลังและพลังงาน) วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฟิสิกส์ประยุกต์ สถิติ
-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมโยธา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)
-โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจเข้าศึกษา กรอกใบสมัคร ผ่านทาง http://admission.kmutt.ac.th/ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
ส่วนคัดเลือกนักศึกษา Ranking คะแนนของผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง http://admission.kmutt.ac.th/ วันที่ 7 สิงหาคม 2555
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Download ใบชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7-13 สิงหาคม 2555
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครถึง ส่วนคัดเลือกนักศึกษาภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เท่านั้น
คณะจัดสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์วันที่ 23-25 สิงหาคม 2555
ส่วนคัดเลือกนักศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านทาง http://admission.kmutt.ac.th/ วันที่ 31 สิงหาคม 2555
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าว www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์