ม.ขอนแก่น รับตรงประจำปี 2556 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัครต่าง ๆ ดังนี้
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ

-รับจากทั่วประเทศ
-กำลังศึกษาชั้นม.6 โปรแกรมวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.50
-รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฏาคม 2555 สอบวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับ สกอ.
-รับจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-กำลังศึกษาชั้นม.6 โปรแกรมวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00
-รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฏาคม 2555 สอบวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
-รับจาก 16 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้น นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์)
-กำลังศึกษาชั้นม.6 โปรแกรมวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00
-รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค.-7 ก.ย.2555 สอบวันที่ 27-28 ตุลาคม 2555
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
-รับตามภูมิลำเนาจาก 12 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์) ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาต่อเนื่องชั้น ม.4-ม.5 และกำลังศึกษาชั้นม.6 ในโรงเรียนต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น (ต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ เท่านั้น
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00
-รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2555 ผ่านเว็บไซต์
-สอบคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดนั้นๆ
-สอบคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2 วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ คณะแพทยศาสตร์
-สอบขอเขียนของคณะแพทยศาสตร์ วันที่ 27-28 ตุลาคม 2555
โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
-รับจากทั่วประเทศ
-กำลังศึกษาชั้นม.6 โปรแกรมวิทย์-คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.50
-รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฏาคม 2555 สอบวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555 
ผู้ที่สนใจสมัครสอบตรเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://home.kku.ac.th/admismd/
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าว www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์