ชนิดและประเภทของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้

รูปภาพของ swk35585

ซอฟต์แวร์    
หมายถึง  ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออาจเรียกว่า  โปรแกรม  ก็ได้
ซึ่งหมายถึงคำสั่งหรือชุดคำสั่ง สามารถใช้เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

ชนิดและประเภทของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้   

1.ประเภทตัวอักษร (Text) : ใช้สร้างไฟล์เอกสาร  เช่น   Microsoft Word 
2.ประเภทภาพเคลื่อนไหว (Animation) : ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหว เช่น   Macromedia Flash, Swift3D                  
3.ประเภทกราฟฟิก (Graphic) : ใช้ ตกแต่ง ตัดต่อ สร้างกราฟฟิก เช่น  Adobe Photoshop,
SwishMAX                
 4.ประเภทเสียง (Sound) : ใช้บันทึกเสียง ตัดต่อเสียง เช่น  Sound Recorder                
5.ประเภทวีดีโอ (Video) : ใช้ตัดต่อไฟล์วีดีโอ ปรับแต่ง ไฟล์วีดีโอ เช่น  VCD Cutter,Ulead Video Studio

เปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ของแต่ละประเภท

1. ประเภทตัวอักษร                 
จุดเด่น – สื่อสารได้ชัดเจน สามารถอธิบายได้อย่างละเอียด                
จุดด้อย – บางครั้งไม่สามารถนำเสนอข้อมูลบางอย่างได้ เช่น รูปภาพ เสียง

2.ประเภทภาพเคลื่อนไหว               
 จุดเด่น – มีความน่าสนใจ ชวนติดตาม                
จุดด้อย – เสียเวลาในการทำมากกว่างานชนิดอื่นๆ

3.ประเภทกราฟฟิก              
 จุดเด่น – ถือเป็นฟังก์ชั่นเสริมของการทำงานในทุกรูปแบบ                
จุดด้อย – นำเสนอสื่อได้เพียงแค่ภาพนิ่ง

4.ประเภทเสียง               
จุดเด่น – มีรูปแบบเฉพาะของการนำเสนอ น่าสนใจ                
จุดด้อย – การนำเสียงมาทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นมักมีปัญหาหากไม่มีความชำนาญเพียงพอ

5.ประเภทวีดีโอ                
จุดเด่น – สร้างงานประเภทที่มีครบทุกอย่างทั้ง เสียง ข้อความ กราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว                
จุดด้อย - ได้ไฟล์ที่ใหญ่เกินไป 

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ 

         คือ “Flip album” เป็นซอฟต์แวร์อีกหนึ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำ e-book
         เหตุผลคือ : เคยใช้งานมาก่อนจึงมีความคุ้นเคย สามารถนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ รูปแบบของสื่อ
        มีความน่าสนใจและใช้งานได้ง่าย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 182 คน กำลังออนไลน์