ชนิดและประเภทของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้

รูปภาพของ swk35585

ซอฟต์แวร์    
หมายถึง  ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออาจเรียกว่า  โปรแกรม  ก็ได้
ซึ่งหมายถึงคำสั่งหรือชุดคำสั่ง สามารถใช้เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

ชนิดและประเภทของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้   

1.ประเภทตัวอักษร (Text) : ใช้สร้างไฟล์เอกสาร  เช่น   Microsoft Word 
2.ประเภทภาพเคลื่อนไหว (Animation) : ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหว เช่น   Macromedia Flash, Swift3D                  
3.ประเภทกราฟฟิก (Graphic) : ใช้ ตกแต่ง ตัดต่อ สร้างกราฟฟิก เช่น  Adobe Photoshop,
SwishMAX                
 4.ประเภทเสียง (Sound) : ใช้บันทึกเสียง ตัดต่อเสียง เช่น  Sound Recorder                
5.ประเภทวีดีโอ (Video) : ใช้ตัดต่อไฟล์วีดีโอ ปรับแต่ง ไฟล์วีดีโอ เช่น  VCD Cutter,Ulead Video Studio

เปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ของแต่ละประเภท

1. ประเภทตัวอักษร                 
จุดเด่น – สื่อสารได้ชัดเจน สามารถอธิบายได้อย่างละเอียด                
จุดด้อย – บางครั้งไม่สามารถนำเสนอข้อมูลบางอย่างได้ เช่น รูปภาพ เสียง

2.ประเภทภาพเคลื่อนไหว               
 จุดเด่น – มีความน่าสนใจ ชวนติดตาม                
จุดด้อย – เสียเวลาในการทำมากกว่างานชนิดอื่นๆ

3.ประเภทกราฟฟิก              
 จุดเด่น – ถือเป็นฟังก์ชั่นเสริมของการทำงานในทุกรูปแบบ                
จุดด้อย – นำเสนอสื่อได้เพียงแค่ภาพนิ่ง

4.ประเภทเสียง               
จุดเด่น – มีรูปแบบเฉพาะของการนำเสนอ น่าสนใจ                
จุดด้อย – การนำเสียงมาทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นมักมีปัญหาหากไม่มีความชำนาญเพียงพอ

5.ประเภทวีดีโอ                
จุดเด่น – สร้างงานประเภทที่มีครบทุกอย่างทั้ง เสียง ข้อความ กราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว                
จุดด้อย - ได้ไฟล์ที่ใหญ่เกินไป 

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ 

         คือ “Flip album” เป็นซอฟต์แวร์อีกหนึ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำ e-book
         เหตุผลคือ : เคยใช้งานมาก่อนจึงมีความคุ้นเคย สามารถนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ รูปแบบของสื่อ
        มีความน่าสนใจและใช้งานได้ง่าย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 9 คน และ ผู้เยี่ยมชม 245 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • NBR.14149
  • nbr.12478
  • nbr12503
  • nbrboriboon
  • nbr.pajaree