งานครั้งที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ใบงานที่ 2

เรื่อง Adobe Flash CS5 Professional                                                               หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อ..............................................................ชั้น.................................................................................เลขที่...........

คำชี้แจง

    ให้นักเีรียนศึกษาโปรแกรมจาก ICT SCHOOL  หัวข้อ E-learning วิชาคอมพิวเตอร์ ส่วนของ Graphic Design โปรแกรม Adobe Flash CS5 Professional เรื่องเกี่ยวกับ Animation  แล้วออกแบบแอนิเมชันที่ต้องการสร้าง ( Story board ) นำเสนอผ่าน Blog ตนเอง พร้อมตอบคำถาม

Cool  คำถาม Laughing

1.แอนิเมชันนี้มีการเคลื่อนไหวอย่างไร

.......................................................................................................................................................................

2.แอนิเมชันนี้มีกี่ Frame

.......................................................................................................................................................................

3.ใช้เวลาในการนำเสนอแอนิเมชันนานเท่าใด

.......................................................................................................................................................................

4.แอนิเมชันนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบใด

.......................................................................................................................................................................

5.นักเรียนต้องใช้เทคนิคใดบ้างในการสร้างแอนิเมชันนี้

.......................................................................................................................................................................

 

*****  ให้นักเรียนแจ้งส่งงานภายใน วันที่ 2 กรกฎาคม 2555  เวลา 05.30 น. ******

รูปภาพของ tws3455

ส่งงานแล้วคะ่
http://www.thaigoodview.com/node/138622

รูปภาพของ tws3433

                         ส่งงานแล้วคับhttp://www.thaigoodview.com/node/138273

รูปภาพของ tws03446

ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/137372

รูปภาพของ tws3436

ส่งงานแล้วครับ

 

 http://www.thaigoodview.com/node/137892

รูปภาพของ tws3450

 

 

   ส่งงานเเล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/137717

รูปภาพของ tws3441

 

http://www.thaigoodview.com/node/137700

ส่งงานครับ

รูปภาพของ tws3459

ส่งงานแร้วคะ

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/136742

รูปภาพของ tws3459

ส่งงานแร้วคะ

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/136742

รูปภาพของ tws3437

ส่งงานครับ

   http://www.thaigoodview.com/node/137379

รูปภาพของ tws3434

ส่งงานครับ http://www.thaigoodview.com/node/137363

รูปภาพของ tws3449

ส่งงานค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/137377

รูปภาพของ tws3444

 

 

ส่งงานแล้วค่ะ  http://thaigoodview.com/node/137335

รูปภาพของ tws3430
ส่งงานแล้วครับ
 
รูปภาพของ tws3454

ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/137360

รูปภาพของ tws3448

ส่งงานค่ะ http://thaigoodview.com/node/137362

รูปภาพของ tws3434

ส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/137363

รูปภาพของ tws3445

ส่งงานแล้วจ้าวว

 

http://thaigoodview.com/node/137361

รูปภาพของ tws3459

่ส่งงานแล้วคะ

http://www.thaigoodview.com/node/add/11847

รูปภาพของ tws3453

ส่งงานแว้วคร้า

http://www.thaigoodview.com/node/137332

รูปภาพของ tws3461

     ส่งงานเเล้วค่ะ

 

    http://www.thaigoodview.com/node/137352

รูปภาพของ tws3614

 

ส่่งงานแล้วจร้า

http://thaigoodview.com/node/137350

รูปภาพของ tws3458

ส่งงานแส้วคร้า

http://www.thaigoodview.com/node/137347

รูปภาพของ tws3429

ส่งงานแล้วนะคร๊าฟฟ

 

http://thaigoodview.com/node/137346

รูปภาพของ tws3457

ส่งงานแล้วนะคะ

http://thaigoodview.com/node/137345

รูปภาพของ tws3432

ส่งงานพะยะคระ
http://www.thaigoodview.com/node/137344

รูปภาพของ tws3447

ส่งงานแล้วคร๊

http://www.thaigoodview.com/node/137337

ส่งงานแล้วค่ะ

http://thaigoodview.com/node/137336

ส่งงานคะ

http://www.thaigoodview.com/node/137334

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์