ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ


สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาราช

จุฬามุนลงกาทีปมหาสวามี

(บูรพาสุวรรณโคมคำ)


โส  สาคเร  ชลธิกํ  รุธิรํ  อทาสิ

ภูมึ  ปราชิย สมํสมทาสิ ทานํ

เมรุปฺปมาณมธิกญฺจ สโมฬิสีลํ

เขตารกาธิกตรํ  นยนํ  อทาสิ

(ชินาลงฺการ)


พระโพธิสัตว์นั้น ได้ให้แล้ว ซึ่งโลหิตเป็นทาน มากกว่าน้ำ ในมหาสมุทร ได้ให้แล้ว ซึ่งเนื้อของตน เป็นทาน จนชนะแผ่นดิน

ได้ให้แล้ว ซึ่งศรีษะที่อภิเษกแล้ว ยิ่งกว่าประมาณเขาสุเมรุและได้ให้แล้วซึ่งนัยตา มากกว่าดวงดาวในท้องฟ้า


เกล้ากระผมและเหล่าศิษย์ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำน้อมกราบบูรพาจารย์สุวรรณโคมคำ มีสมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนลงกาทีปมหาสวามี เป็นต้นจึงขอกล่าวเป็นพระคาถาเพื่อสรรเสริญ องค์คุณอันหาประมาณมิได้ จึงขอน้อมกราบด้วยความเคารพและน้อมกตัญญูต่อบูรพาจารย์ตลอดกาลนาน.
ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 153 คน กำลังออนไลน์