ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ


สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาราช

จุฬามุนลงกาทีปมหาสวามี

(บูรพาสุวรรณโคมคำ)


โส  สาคเร  ชลธิกํ  รุธิรํ  อทาสิ

ภูมึ  ปราชิย สมํสมทาสิ ทานํ

เมรุปฺปมาณมธิกญฺจ สโมฬิสีลํ

เขตารกาธิกตรํ  นยนํ  อทาสิ

(ชินาลงฺการ)


พระโพธิสัตว์นั้น ได้ให้แล้ว ซึ่งโลหิตเป็นทาน มากกว่าน้ำ ในมหาสมุทร ได้ให้แล้ว ซึ่งเนื้อของตน เป็นทาน จนชนะแผ่นดิน

ได้ให้แล้ว ซึ่งศรีษะที่อภิเษกแล้ว ยิ่งกว่าประมาณเขาสุเมรุและได้ให้แล้วซึ่งนัยตา มากกว่าดวงดาวในท้องฟ้า


เกล้ากระผมและเหล่าศิษย์ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำน้อมกราบบูรพาจารย์สุวรรณโคมคำ มีสมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนลงกาทีปมหาสวามี เป็นต้นจึงขอกล่าวเป็นพระคาถาเพื่อสรรเสริญ องค์คุณอันหาประมาณมิได้ จึงขอน้อมกราบด้วยความเคารพและน้อมกตัญญูต่อบูรพาจารย์ตลอดกาลนาน.
ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์