ทปอ.ยังไม่สรุป เปิดภาคเรียนมหาลัยให้สอดรับกับอาเซียน

รูปภาพของ ssspoonsak

Pic_272612

เสนอ 2 รูปแบบ เลื่อนปฏิทินการรับสมัครแอดมิชชั่นกลาง รับเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย ให้สอดรับกับอาเซียน ทปอ.ยังไม่มีข้อสรุป ให้คณะทำงานดูรายละเอียดอีกครั้ง ตัดสินใจเดือน ส.ค.นี้…

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.  ที่มหาวิทยาลัยนครพนม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังการประชุมสามัญ ทปอ.ครั้งที่ 3/2555 ว่า ทปอ.มีมติที่จะเลื่อนการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นสมาชิกของ ทปอ.ให้สอดรับกับการเปิดภาคเรียนที่เป็นสากล สอดคล้องกับการเปิดภาคเรียนในกลุ่มประเทศยุโรป และอาเซียน ในปีการศึกษา 2557 นั้น คณะทำงานแอดมิชชั่นฟอรั่มได้จัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบแอดมิชชั่นกลาง ซึ่งทุกปีจะมีการรับสมัครประมาณเดือน เม.ย.

สำหรับปีการศึกษา 2557 มีข้อเสนอ 2 รูปแบบ ให้สอดรับกับการเลื่อนเปิดภาคเรียน ดังนี้ รูปแบบที่ 1 การสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาชีพ/ทางวิชาการ หรือ PAT ครั้งที่ 1/2557 ประมาณเดือน ต.ค.2556, การสอบ 7 วิชาสามัญ เดือน ม.ค.2557 ส่วนการคัดเลือกระบบแอดมิชชั่นกลาง กำหนดจำหน่ายระเบียบการคัดเลือก 15-28 พ.ค.2557, รับสมัคร 18-28 พ.ค.2557 ชำระเงินค่าสมัคร 18-30 พ.ค.2557, ตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก 4-6 มิ.ย.2557, ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 13 มิ.ย.2557, สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 23-25 มิ.ย.2557, ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 30 มิ.ย.2557 สำหรับรูปแบบที่ 2 เริ่มจากการสอบ 7 วิชาสามัญในเดือน ม.ค.2557, สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 ประมาณต้นเดือน มี.ค.2557, สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 ต้นเดือน พ.ค.2557, ส่วนการคัดเลือกระบบแอดมิชชั่นกลาง กำหนดจำหน่ายระเบียบการคัดเลือก 5-18 มิ.ย.2557, รับสมัคร 8-18 มิ.ย.2557, ชำระเงินค่าสมัคร 8-20 มิ.ย.2557, ตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก 28-30 มิ.ย.2557, ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 4 ก.ค.2557 สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 14-16 ก.ค.2557, ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 24 ก.ค.2557

ศ.ดร.สมคิด กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังไม่ได้ลงมติใดๆ แต่ได้มอบหมายให้คณะทำงานแอดมิชชั่นฟอรั่มกลับไปวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของทั้ง 2 รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีระยะห่างจากปฏิทินเดิม 2-3 เดือน โดยขอให้หารือกับผู้แทนมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตัวแทนอยู่ในคณะทำงานแอดมิชชั่นฟอรั่ม เพื่อประสานงานอย่างใกล้ชิดในการสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และนำมาเสนอ ทปอ.ในการประชุม วันที่ 26 ส.ค.2555 ที่มหาวิทยาลัยบูรพา อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นที่ประชุมได้ขอให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเมื่อเลื่อนเปิดภาคเรียนให้สอดรับกับอาเซียนแล้ว ขอให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเลื่อนการรับนิสิตนักศึกษาในระบบรับตรงของตนเองออกไปเป็นช่วงเดือน ม.ค. จากเดิมเดือน ต.ค.ส่วนการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ทปอ.ขอย้ำว่าอย่าได้เลื่อนการเปิดปิดภาคเรียนตาม ทปอ. มหาวิทยาลัยจะเป็นฝ่ายเลื่อนการรับสมัครแอดมิชชั่นและกระบวนการสอบต่างๆ ให้เหมาะสม ช่วงระยะเวลาที่เด็กจบ และรอเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะใช้เวลาดังกล่าวในการปรับพื้นฐานนักเรียน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/272612

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์