ถก 2 รูปแบบขยับวันสมัครแอดมิชชั่นกลาง

รูปภาพของ ssspoonsak
Pic_272680

 

ทปอ.ยังไม่สรุปรอชี้ขาดเดือน ส.ค. วอนมหาวิทยาลัยสอบรับตรงต้น ม.ค.

ศ.ดร.สม
คิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังประชุม
ทปอ. ที่ ม.นครพนม ว่า ตามที่
ทปอ.มีมติที่จะเลื่อนเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของ
ทปอ.ให้สอดรับกับการเปิดภาคเรียนของอาเซียนและสากลในปีการศึกษา 2557 นั้น
คณะทำงานแอดมิชชั่นฟอรั่มได้จัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงปฏิทินการสอบคัดเลือก
ในระบบแอดมิชชั่นกลาง ซึ่งทุกปีสมัครในเดือน เม.ย. โดยเสนอ 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT
และความถนัดทางวิชาชีพ/ทางวิชาการ หรือ PAT ครั้งที่ 1/2557 เดือน
ต.ค.2556, สอบ 7 วิชาสามัญ เดือน ม.ค.2557
ส่วนการคัดเลือกระบบแอดมิชชั่นกลางรับสมัคร 18-28 พ.ค.2557 ชำระค่าสมัคร
18-30 พ.ค.2557, ตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก 4-6 มิ.ย.2557,
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 13 มิ.ย.2557,
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 23-25 มิ.ย.2557,
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 30 มิ.ย.2557

ศ.ดร.สม
คิดกล่าวต่อว่า รูปแบบที่ 2 จะเริ่มจากการสอบ 7 วิชาสามัญในเดือน ม.ค.2557,
สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 ต้นเดือน มี.ค.2557, สอบ GAT/PAT ครั้งที่
2/2557 เดือน พ.ค.2557, ส่วนการคัดเลือกระบบแอดมิชชั่นกลาง รับสมัคร 8-18
มิ.ย.2557, ชำระค่าสมัคร 8-20 มิ.ย.2557, ตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก
28-30 มิ.ย.2557, ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 4 ก.ค.2557
สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 14-16 ก.ค.2557,
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 24 ก.ค.2557
“ที่ประชุมยัง
ไม่ได้ลงมติใดๆ
แต่มอบหมายให้คณะทำงานแอดมิชชั่นฟอรั่มกลับไปวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียทั้ง 2
รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีระยะห่างจากปฏิทินเดิม 2-3 เดือน และนำมาเสนอ
ทปอ.เพื่อตัดสินใจในการประชุมวันที่ 26 ส.ค.2555 ที่ ม.บูรพา”
ศ.ดร.สมคิดกล่าวและว่า
เบื้องต้นที่ประชุมได้ขอให้ทุกแห่งเลื่อนการรับนิสิตนักศึกษาในระบบรับตรง
ของตนเอง ออกไปเป็นช่วงเดือน ม.ค.จากเดิมเดือน ต.ค.

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/272680

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์