ประเทศในอาเซียน

ประเทศในอาเซียน 

1. บรูไน ดารุสซาลาม

2. กัมพูชา

3. อินโดนีเซีย

4. ลาว

6. พม่า

7. ฟิลิปปินส์

8. สิงคโปร์

9. ประเทศไทย

10. เวียดนาม 

 

ประเทศในอาเซียน+3

จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสมาชิกอาเซียน

ผลกระทบ   ผลกระทบของความตกลงนี้จึงสร้างความเสียหายได้ยิ่งกว่าการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีที่รัฐบาลไทยในอดีตได้ลงนามกับต่างประเทศ เนื่องจากความตกลงส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีสินค้าเป็นส่วนใหญ่ มีบางส่วนเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

ผลประโยช์น การลงทุนจะเสรีมากๆ

ด.ช.อธิบดี  พงศ์ชาญวิทย์    ม.3/5   เลขที่  4 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 284 คน กำลังออนไลน์