ม.ขอนแก่น รับตรงพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ (MDX), (MDO2)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยบัณฑิต ประจำปี 2556 รับตรงโดยวิธีพิเศษในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MDO2)  
คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำการศึกษา 2556
-สามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลที่กำหนดไว้ ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ
-มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรือความพิการ หรือความผิดปรกติอื่นใดอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
คุณสมบัติจำเพาะผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
รหัส MDX ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50
รหัส MD02 ผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนเฉลี่ย GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

กำหนดการสมัคร
รับสมัคร                                                 1-15 กรกฎาคม 2555
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ                         23-31 กรกฎาคม 2555
สอบข้อเขียน                                         25-26 สิงหาคม 2555
ประกาศรายชื่อทดสอบขั้นตอน 2             18 กันยายน 2555  
ทดสอบขั้นตอน 2 (บุคลิกภาพ)                 24 กันยายน 2555
ทดสอบขั้นตอน 2 (ตรวจร่างกาย)             24 กันยายน 2555
ทดสอบขั้นตอน 2 (ภาษาอังกฤษ MDX)     25 กันยายน 2555
ทดสอบข้นตอน 2 (สัมภาษณ์) MD02         25 กันยายน 2555
ทดสอบขั้นตอน 2 (สัมภาษณ์) MDX           25 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผ่านทดสอบ ขั้น 2               28 กันยายน 2555
รายงานตัวเข้าศึกษา                                 1-3 ตุลาคม 2555
ค่าสมัครสอบ
-MDX ค่าสมัคร 1,200 บาท, ค่าธรรมเนียม 15 บาท
-MD02 ค่าสมัคร 1,000 บาท, ค่าธรรมเนียม 15 บาท
 วิชาสอบข้อเขียน: ภาษาไทย, สังคม, อังกฤษ, คณิต, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์
วิธีการสมัคร
-สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าได้ที่เว็บ http://home.kku.ac.th./admismd/ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบพิมพ์ที่กำหนด แล้วตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดตกลง
-ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครรับตรงโดยวิธีพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้
-ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับเลขที่ใบสมัครและเอกสารเพื่อนำไปชำระที่ธนาคาร
-ผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ฯลฯ ให้ผู้สมัครแจ้งข้อมูลไปยังคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรสาร 0-4320-3755
การชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร
-นำเอกสารการชำระเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยทางธนาคารจะเก็บเอกสารส่วนล่างและมอบเอกสารบนคืนให้ผู้สมัครไว้เป็นหลักฐาน 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร.0-4336-3407, 0-4336-3429 โทรสาร 0-4320-3755 webmaster: kchaiy@kku.ac.th
  ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • pornchokchai