วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา รับตรงสาขาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร ปวส. สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555
            

  คุณสมบัติของผู้สมัคร                    
  1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า                                
  1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย             
  1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ชื่อหลักสูตร        
ภาษาไทย: หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ                   
ภาษาอังกฤษ:  Diploma Program in International Trade Management 
ชื่อวุฒิการศึกษาและสาขาวิชา
ชื่อวุฒิการศึกษาภาษาไทย: หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ) 
ชื่อวุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษ: Diploma (International Trade Management) 
อักษรย่อภาษาไทย: ปวส. (ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ) 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: Dip. (International Trade Management)
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.0-3839-4900, 0-3839-2018-19 โทรสาร 0-3839-2018 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ex-mba.buu.ac.th
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์