มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับหลักสูตรสองภาษา

  นี้มหาวิทยาลัยคริสเตียนเปิดสอนที่วิทยาเขตหลักที่จังหวัดนครปฐม และเรียนบางรายวิชาที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ พร้อมรับทุนการศึกษาและสิทธิพิเศษกว่า 400 ทุน สมัครหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-3422-9480, 0-2214-6303-6 หรือ www.christian.ac.th
          หลักสูตรสองภาษา/นานาชาติ ระดับปริญญาตรี มีดังนี้
          1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
          -สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (สองภาษาและนานาชาติ)
          -สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สปา และการท่องเที่ยว (สองภาษาและนานาชาติ)
          2.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
          -สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ภาษาไทย สองภาษา และนานาชาติ)
          3.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
          -Bachelor of Communication Arts in Digital Communication Design (สองภาษาและนานาชาติ)
          -Bachelor of Communication Arts in New Media Advertising (สองภาษาและนานาชาติ)
          คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยคริสเตียน เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สองภาษาและนานาชาติ) จัดการศึกษาโดยเน้นการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและปฏิบัติงานพยาบาลได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งเน้นทักษะในการบริหารจัดการบริการพยาบาลและบริการสุขภาพในสถานพยาบาล และการประกอบธุรกิจบริการสุขภาพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          ในปีนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้ส่งนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (นานาชาติ/สองภาษา) ไปศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์กวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน และศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุในชุมชน ณ ประเทศออสเตรเลีย อีกด้วย
          มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผสมผสานทักษะภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ การใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาและระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย รวมไปถึงความหลากหลายของสื่อการเรียนรู้ ทำให้เกิดความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานและการดำเนินชีวิตในอนาคต
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน โทร.0-3422-9480, 0-2214-6303-6 หรือ www.christian.ac.th

  ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์