ชั้น ม.3/3 ส่งงาน

ชั้น  ม.3/3 ส่งงาน

http://www.thaigoodview.com/node/142662

ด.ช. ภาณุพงศ์ อาจศึก ม.3/3 เลขที่ 12  งาน 3 4 5 6 ครับ 

http://www.thaigoodview.com/node/142646

 ด.ช.สรรพสิริ สิริปราชญา ม.3/3 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/142474

 

 ด.ช. ภาณุพงศ์ อาจศึก ม.3/3 เลขที่ 12

ใบงานที่6

ด.ช.พัสกร เสาวภาคย์เมธีกุล ม.3/3 เลขที่5

http://www.thaigoodview.com/node/142478

http://www.thaigoodview.com/node/142477

ใบงานที่ 6  ด.ช.ชญานนท์ ดอกสันเทียะ ม.3/3 เลขที่ 14

 ใบงานที่5

ด.ช.พัสกร เสาวภาคย์เมธีกุล ม.3/3 เลขที่5

http://www.thaigoodview.com/node/142472

ใบงาน ที่ 6 Patcharadanai Duangjai 3/3 20.

http://www.thaigoodview.com/node/142475

ใบงานที่ 5 Patcharadanai Duangjai 3/3 No.20
http://www.thaigoodview.com/node/142469

ใบงานที่4 Patcharadanai Duangjai 3/3 No.20

http://www.thaigoodview.com/node/142468

ด.ช.พงศกร  ธนวชิรกุล  เลขที่ 34

ใบงาน 4

http://www.thaigoodview.com/node/142470

ใบงานที 5 http://www.thaigoodview.com/node/142471

ด.ช.ชญานนท์ ดอกสันเทียะ ม.3/3 เลขที่ 14

ใบงานที่4 

ด.ช.พัสกร เสาวภาคย์เมธีกุล ม.3/3 เลขที่5

 http://www.thaigoodview.com/node/142467

ด.ช.พงศกร ธนวชิรกุล  เลขที่ 34

ใบงานที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/142466

http://www.thaigoodview.com/node/142465

ใบงานที่ 4  ด.ช.ชญานนท์ ดอกสันเทียะ

ด.ช.พงศกร ธนวชิรกุล เลขที่ 34 ม.3/3

ใบงานที่ 6
http://www.thaigoodview.com/node/142464

รูปภาพของ rsm51132

http://www.thaigoodview.com/node/142463

ใบงานที่ 4 ปฐวี ขำบุญเกิด 36 3/3

http://www.thaigoodview.com/node/139840 

ด.ช. จิรวัฒน์ เลี่ยงภัย เลขที่ 46 ม.3/3

http://www.thaigoodview.com/node/139873

ด.ช.จิรวัฒน์ เลี่ยงภัย ม.3/3 เลขที่ 46

http://www.thaigoodview.com/node/139873

ด.ช.จิรวัฒน์ เลี่ยงภัย ม.3/3 เลขที่ 46

ชลนธี วัชระคุปต์ เลขที่ 29 ม.3/3

ส่งใบงาน 6

http://www.thaigoodview.com/node/142462

http://www.thaigoodview.com/node/141038

 ศิริชัย บรรเทากุล ม.3/3 เลขที่ 10

ชลนธี วัชระคุปต์ เลขที่ 29

ใบงาน 5

http://www.thaigoodview.com/node/142461

http://www.thaigoodview.com/node/142460

 

Patcaharadanai Dunagjai 3/3 20. ใบ งาน 4 ใบ งาน 5 ใบงาน 6

ชลนธี วัชระคุปต์ ม.3/3 เลขที่ 29

ส่ง ใบงาน 4

http://www.thaigoodview.com/node/142459

ชลนธี วัชระคุปต์ ม.3/3 เลขที่ 29

ส่ง ใบงาน 4

ใบงานที่ 4 http://www.thaigoodview.com/node/142427

ด.ช.จิรายุส  ประภาสโนบล ม.3/3ก เลขที่ 22 

ใบงานที่ 6

ด.ช. ณัชพล บุญเรืองศรี

http://www.thaigoodview.com/node/141193

ใบงานที่ 5

ด.ช. ณัชพล บุญเรืองศรี ม.3/3 เลขที่ 38

http://www.thaigoodview.com/node/141192

 

ใบงานที่4

ด.ช. ณัชพล บุญเรืองศรี ม.3/3 เลขที่ 38

http://www.thaigoodview.com/node/141190

ใบงานที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/141088

ด.ช.ภาสกร ยศสูงเนิน ม.3/3 เลขที่ 19 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 117 คน กำลังออนไลน์