ชั้น ม.3/13 ส่งงาน

นักเรียนชั้น ม.3/13  ส่งงาน

คมสัน วัฒนพันธุ์ ม3/13 เลขที่ 16 ใบงานที่ 4 

http://www.thaigoodview.com/node/143068 

คมสัน วัฒนพันธุ์ ม3

http://www.thaigoodview.com/node/143067/13 เลขที่ 16 ใบงานที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/143064

คมสัน วัฒนพันธุ์ ม3/13 เลขที่ 16 ใบงานที่ 6

 

http://www.thaigoodview.com/node/142663

ด.ช.ธนาคาร  นิลศิริ ม.3/13 เลขที่ 33 (ใบงานที่ 4,5,6)

ด.ช. ยุทธพิชัย  ศรีเมือง ม.3/13  เลขที่  44  ส่งใบงานที่ 6

 

 http://www.thaigoodview.com/node/142651

ด.ช. ยุทธพิชัย  ศรีเมือง  ม .3/13 เลขที่ 44 ส่งใบงานที่  5

 

 http://www.thaigoodview.com/node/142649

http://www.thaigoodview.com/node/142639

ด.ช. ศิรัณฑ์กร พงไพรยพานิช ม.3/13 เลขที่ 19

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/142638

ใบงานที่ 2 ด.ช. ศิรัณฑ์กร พงไพรยพานิช 

ด.ช. ยุทธพิชัย ศรีเมือง ม.3/13 เลขที่4    ใบงานที่4 

http://www.thaigoodview.com/node/142623

http://www.thaigoodview.com/node/142608

ด.ช.คมสัน วัฒนพันธุ์ ม.3/13 เลขที่16 ใบงานที่4

ใบงาน ที่6 ด.ช.วรสิทธิ์ หวังดังกลาง ม.3/13 เลขที่13
http://www.thaigoodview.com/node/142611

http://www.thaigoodview.com/node/142603

นาย ณัฐพงศ์ ทวีปรักษา ม.3/13 เลขที่ 9 ใบงานที่6

http://www.thaigoodview.com/node/142609

ด.ช.วรปรัชญ์ หวังกลาง ม.3/13 เลขที่ 32   ใบงานที่ 5

ด.ช. ยุทธพิชัย ศรีเมือง ม.3/13 เลขที่ 44 ใบงานที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/142610

http://www.thaigoodview.com/node/142606

ด.ช. รชต วิชัย ม.3/13 เลขที่ 27 ใบงานที่ 4 5 6

http://www.thaigoodview.com/node/142605 

ด.ช.ธนาคาร  นิลศิริ ม.3/13 เลขที่ 33 (ใบงานที่3)

ด.ช.วรสิทธิ์ หวังดังกลาง ม.3/13 เลขที่13 ใบงานที่1
http://www.thaigoodview.com/node/142607

http://www.thaigoodview.com/node/142602

ด.ช.วรปรัชญ์ หวังกลาง ม./13 เลขที่ 32   ใบงานที่ 1

ด.ช.จารุวิทย์ จิต์กุล เลขที่24 ม.3/13 ใบงานที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/142604

http://www.thaigoodview.com/node/142580    นายคณาวุฒิ  มุ้ยเสมา   ม.3/13  เลขที่  20  ใบงานที่6

ใบงานที่ 2 ครับ
ด.ช.ยุทธพิชัย ศรีเมือง ม.3/13 เลขที่44

http://www.thaigoodview.com/node/142599

ด.ช.จารุวิทย์ จิต์กุล เลขที่24 ม.3/13 ใบงานที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/142594

http://www.thaigoodview.com/node/142598

รชต บุญส่ง ม3/13 เลขที่21 ใบงานที่4,5,6

ใบงานที่ 4 วรสิทธิ์ หวังดังกลาง ม.3/13 เลขที่13

http://www.thaigoodview.com/node/140573

http://www.thaigoodview.com/node/142597

ด.ช.วรปรัชญ์ หวังกลาง ม.3/13 เลขที่ 32   ใบงานที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/142592

ด.ช. ภาณุกฤษณ์ มูลตรีภักดี ม.3/13 เลขที่ 25 ใบงานที่ 4 5 6

http://thaigoodview.com/node/142595

ใบงานที่ 3 นายภานุพงษ์ เนียมสูงเนิน ม.3/13 เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/142593

นาย ณัฐพงศ์ ทวีปรัษา ม. 3/13 เขที่ 9

รชต บุญส่ง ม3/13 เลขที่21 ใบงานที่3
http://www.thaigoodview.com/node/142591

ด.ช.ธนวัต พงษ์สถิตย์พัฒน์  ม.3/13 เลขที่ 1  ใบงานที่ 6

 http://www.thaigoodview.com/node/142587

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์