ชั้น ม.3/17 ส่งงาน

นักเรียนชั้น ม.3/17  ส่งงาน

http://www.thaigoodview.com/node/140585 ใบงานที่ 1 ด.ช.ชิษณุพงศ์  หาญสุทธิชัย ม. 3/17 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/140584 ใบงานที่3 นัฐวัฒน์ เพ็ชรเปี่ยม ม.3/17 เลขที่37

 

http://www.thaigoodview.com/node/140584 นัฐวัฒน์ เพ็ชรเปี่ยม ม.3/17 เลขที่37

http://www.thaigoodview.com/node/140582 นัฐวัฒน์ เพ็ชรเปี่ยม ม.3/17 เลขที่37

http://www.thaigoodview.com/node/140583 ใบงานที่2 รชต สวัสดี ม.3/17 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/140581 ใบงานที่1 รชต สวัสดี ม.3/17เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/140379 ใบงานที่ 2 ศิขริน อรรถสิษฐ ม.3/17 เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/140378 ใบงานที่ 1 ศิขริน อรรถสิษฐ ม.3/17 เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/140107 ใบงานที่3

ด.ช.นนทพัทธ์ พลาทิพย์ 3/17 เลขที่12

http://www.thaigoodview.com/node/140105 ใบงานที่ 1 อรัญ ดอนนอก ม.3/17 เลขที่ 34

http://www.thaigoodview.com/node/140104  ใบงานที่ 3 ธีรภัทร์ ตามตะคุ ชั้น ม.3/17 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/140103

ใบงานที่1

วรรธนัย พรมเอี้ยง ชั้นม3/17 เลขที่11

http://www.thaigoodview.com/node/140101

จิรุตถ์ จันทร์พิมพ์ 3/17 เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/140101

จิรุตถ์ จันทร์พิมพ์ 3/17 เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/140102 ใบงานที่2

ด.ช.นนทพัทธ์ พลาทิพย์ 3/17 เลขที่12

1.อาเซียนมีกี่ประเทศอะไรบ้าง10ประเทศได้แก่1.เนการาบรูไนดารุสซาลาม2.ราชอาณาจักรกัมพูชา3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว5.มาเลเซีย6.สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์7.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์8.สาธารณรัฐสิงคโปร์9.ราชอาณาจักรไทย10.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2.อาเซียนบวก 3 มีประเทศอะไรบ้าง1.จีน 2.เกาหลีใต้ 3.ญี่ปุ่น 3. การที่ประเทศไทยเข้าสู่อาเซียนมีผลกระทบทางบวกอย่างไร ไทยจะได้ประโยชน์จากการขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า  และเปิดโอกาสการค้าบริการในสาขาที่ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ท่องเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร  สุขภาพ ฯลฯ        

          

http://www.thaigoodview.com/node/140099

จิรุตถ์ จันทร์พิมพ์ 3/17 เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/140098 ใบงานที่ 2 ธีรภัทร์ ตามตะคุ ชั้น ม.3/17 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/140097

ใบงานที่ 1  ด.ช.นนทพัทธ์ พลาทิพย์ 3/17 เลขที่12

http://www.thaigoodview.com/node/140095 ใบงานที่ 1 ธีรภัทร์ ตามตะคุ ชั้น ม.3/17 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/138490 ชื่อ จิรุตถ์  จันทร์พิมพ์  ชั้น ม.3/17 เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/138489 ด.ช.ธนพต เลิศธรรม เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/138488 พงศธร  หย่อนจะบก ม. 3/17 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/138487

พงศ์ธร นาวัง 3/17 เลขที่ 26

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 129 คน กำลังออนไลน์