จังหวัดสมุทรปราการ

คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรปราการการป้อมยุทธนาวี พระเจดีกลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณสงกรานต์พระประแดง ปลาวลิดแห้งรสดี ประเภณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม 

ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดสมุทรปราการ โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีแม่ น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลาง เต็มไปด้วยลำคลอง ไม่ มีภูเขาบริเวณที่เป็นที่ราบแบ่งเป็น ตอน คือ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำนาและทำ สวนบริเวณตอนใต้ไกล้ชายฝั่งทะเลท่วมถึง และน้ำเค็มจัดในฤดูแล้งเหมาะแก่การทำ ป่าจาก ป่าฟืน และบริเวณที่ราบกว้างใหญ่ทาง ตอนเหนือ