ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 ส่งงานที่นี่

  ชั้น ม.1/13  ส่งงาน

ผมส่งแล้วน้าตรวจให้ด้วย!

 

http://www.thaigoodview.com/node/143180

       ใบงาน 1 2 3 ด.ช.ไตรทศ กิ่งโคกกรวด ม.1/13 เลขที่10

 

http://www.thaigoodview.com/node/143013

ใบงานที่1 2 3 ด.ช.ณัฐวุฒิ แอสุวรรณ์ ม.1/13 เลขที่6

http://www.thaigoodview.com/node/142430

http://www.thaigoodview.com/node/142429

ใบงานที่ 1 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ พร้อมกับเขียนคำถาม

1. ให้บอกจุดเด่นของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล

ตอบ จุดเด่นของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการประมวลผลข้อมูล

2. ให้บอกส่วนประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

ตอบ 1. หน่วยรับเข้า (input unit) 2.หน่วยความจำหลัก (main memory unit)

3.หน่วยความจำรอง (secondary storage unit) 4.หน่วยส่งออก (output uint)

3. หน่วยประมวลผลกลางแบ่งออกได้เป็นกี่หน่วย อะไรบ้าง พร้อมอธิบาย

ตอบ หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU แบ่งออกเป็น 3 หน่วย ได้แก่

1. หน่วยควบคุม (Control Unit)

2. หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit ; ALU)

3. หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit)

4. ให้บอกหน้าที่ของหน่วยประมวลผลกลาง

ตอบ หน่วยประมวลผลกลางก็คือCPU ที่ถือได้ว่าเป็นมันสมองของคอมพิวเตอร์
ซึ่งหน่วยประมวลผลกลางนี้มีหน้าที่ดังนี้
* อ่านและแปลคำสั่ง
* ประมวลผลตามคำสั่ง
* ติดต่อกับหน่วยความจำ
* ติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้
* ย้ายข้อมูลและคำสั่งระหว่างหน่วยงาน

ใบงานที่ 2 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ พร้อมกับเขียนคำถาม

1. ให้บอกความแตกต่างของหน่วยความจำหลักรอมและหน่วยความจำหลักแรม

ตอบ ROM เป็นหน่วยความจำที่บันทึกข้อมูลตายตัว ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ แม้วงจรจะไม่มีกระแสไฟมาเลี้ยง ข้อมูลภายในยังอยู่ครบ ไม่หายไป ซึ่งแตกต่างจาก RAM ตรงที่ RAM เป็นหน่วยความจำที่เหมือนสมุดจดบันทึก เป็นหน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถทดแทนข้อมูลและคำสั่งใหม่ ๆ ได้ รวมทั้งสามารถขยายความจุได้มาก และข้อแตกต่างสุดท้าย คือ ข้อมูลใน RAM จะสูญหายทั้งหมดทั้งที เมื่อปิดเครื่อง หรือไฟดับ

2. ให้บอกหน้าที่ของหน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำรอง

ตอบ หน่วยความจำหลัก คือ หน่วยความจำที่ต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง

หน่วยความจำรอง คือ การเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม เหมือนกับ หน่วยความจำหลัก แต่ต่างจากหน่วยความจำหลัก คือ หน่วยความจำรอง สามารถจัดเก็บข้อมูล และโปรแกรมไว้ใช้ในภายหลังได้

3. ให้ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่เป็นหน่วยรับเข้า พร้อมอธิบาย

ตอบ Mouse
Mouse เป็น อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ป้อนข้อมูลอย่างหนึ่งแต่ที่เห็นการทำงาน โดยทั่วไปจะเป็นตัวที่ใช้ควบคุมลูกศรให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่างๆ บนจอภาพ เหมาะสำหรับใช้งานเมื่อต้องเลือก หรือเลื่อนวัตถุต่างๆ บนจอ Mouse ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ 2 แบบ ได้แก่ 9 Pin, Serial Port และ PS/2 (Personal System Version2)

http://www.thaigoodview.com/node/142420

 

ใบงานที่ 3 ดช.ธนกร ดอนพุดซา ม.1/13 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/142414

เด็กชายอัมรินทร์ ทรงศิริมงคลกุล ม.1/13 เลขที่ 46  

ใบงานที่ 3 

http://thaigoodview.com/blog/79380 ใบงานที่ 1 นิธิ เสิดไธสง ม.1/13 เลขที่ 18

 

http://www.thaigoodview.com/node/142349

http://www.thaigoodview.com/node/142346

ใบงาน 3  ด.ช.อภิสิทธิ์ อุ่นดี ชั้น ม1/13 เลขที่44

http://www.thaigoodview.com/node/142343

http://www.thaigoodview.com/node/142319  ธนวินท์  ปุ๊กกระโทก ม1/13 เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/142274

http://www.thaigoodview.com/node/142302 ด.ช.ธนวินท์ ปุ๊กกระโทก

http://www.thaigoodview.com/node/142290

ใบงานที่ 1,2 เด็กชายอัมรินทร์ ทรงศิริมงคลกุล ม.1/13 เลขที่ 46

http://www.thaigoodview.com/node/142290

ใบงานที่ 1,2 เด็กชายอัมรินทร์ ทรงศิริมงคลกุล ม.1/13 เลขที่ 46

http://www.thaigoodview.com/node/142290

ใบงานที่ 1,2 เด็กชายอัมรินทร์ ทรงศิริมงคลกุล ม.1/13 เลขที่ 46

http://www.thaigoodview.com/node/142290

ใบงานที่ 1,2 เด็กชายอัมรินทร์ ทรงศิริมงคลกุล ม.1/13 เลขที่ 46

ใบงานที่ 2 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ พร้อมกับเขียนคำถาม

1. ให้บอกความแตกต่างของหน่วยความจำหลักรอมและหน่วยความจำหลักแรม =รอม เป็นหน่วยความจำบันทึกข้อมูลตายตัว ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ แม้จะไม่มีกระแสไฟฟ้ามาเลี้ยง แต่ข้อมูลก็ยังอยู่ครบไม่หายไป

แรม เป็นหน่วยความจำที่เปรียบเสมือนสมุดจดบันทึก เป็นหน่วยความจำชั่วคราว ขยายความจุได้มาก แต่ข้อมูลจะหายไปเมื่อปิดเครื่องหรือไฟดับ

2. ให้บอกหน้าที่ของหน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำรอง = หน่วยความจำรอง มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม เหมือนกับ หน่วยความจำหลัก แต่ต่างจากหน่วยความจำหลัก คือ หน่วยความจำรอง สามารถจัดเก็บข้อมูล และโปรแกรมไว้ใช้ในภายหลังได้ แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและโปรแกรมที่เก็บไว้ ไม่สูญหายหรือถูกลบทิ้ง
หน่วยความจำหลัก

คือ หน่วยความจำที่ต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยประมวลผลกลางสามารถใช้งานได้โดยตรง หน่วยความจำ ชนิดนี้จะเก็บข้อมูล และชุดคำสั่งในระหว่างประมวลผล และมีกระแสไฟฟ้า เมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลในหน่วย ความจำนี้จะหายไปด้วย หน่วยความจำหลักที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน เป็นชนิดที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ หน่วยความจำชนิดนี้มีขนาดเล็ก ราคาถูก แต่เก็บข้อมูลได้มาก และสามารถให้หน่วยประมวลผลกลาง นำข้อมูลมาเก็บ และเรียกค้นได้อย่างรวดเร็ว

3. ให้ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่เป็นหน่วยรับเข้า พร้อมอธิบาย =อุปกรณ์ในหน่วยรับเข้า :

เป็นอุปกรณ์ ที่ทำหน้าที่ รับข้อมูล โดยรับข้อมูล จากการกดบน แผงแป้นอักขระ (keyboard) แล้วส่งรหัส ให้กับ คอมพิวเตอร์ แผงแป้นอักขระ มาตรฐาน ที่นิยมใช้กันมากในขณะนี้ มีจำนวนแป้น 101 แป้น ถึงแม้จะ มีจำนวนแป้น มากแล้ว แต่การป้อนข้อมูล ก็ยังมีตัวยกแคร่ (shift) สำหรับใช้ ควบคู่กับ ตัวอักษรอื่น เช่น กดแป้น shift เพื่อเลือก ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ แผงแป้นอักขระ ที่ใช้ในประเทศไทย สามารถใช้พิมพ์ ตัวอักษร ภาษาไทยได้ การที่รับ ข้อมูลภาษาไทย ได้เนื่องจากมีการ พัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ทำงานภาษาไทย ได้ด้วย

(2) เมาส์ (mouse)

เป็นอุปกรณ์รับเข้า อย่างหนึ่ง มีลักษณะเป็นปุ่มกด ครอบอยู่กับ ลูกกลมที่ เมื่อลากไปกับพื้น แล้วจะมีการ ส่งสัญญาณ ตามแนวแกน x และแกน y เข้าสู่ คอมพิวเตอร์

(3) แทร็กบอล (trackball)

คือ ลูกกลมที่กลิ้ง ไปมาวางอยู่ในเบ้า ผู้ใช้สามารถ บังคับลูกกลม ให้หมุนไปมา เพื่อควบคุม การทำงาน ของตัวชี้ บนหน้าจอ คอมพิวเตอร์ ปัจจุบัน มีการสร้าง แทรกบอลไว้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบโน้ตบุ๊ค เพราะสะดวก ต่อการใช้ และใช้พื้นที่น้อย

(4) ก้านควบคุม (joystick)

ประกอบด้วย ก้านโยก ซึ่งโยก ได้หลายทิศทาง ขณะที่โยกก้าน ไปมา ตำแหน่ง ของตัวชี้ จะเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งเป็นการ ส่งสัญญาณ ข้อมูลเข้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ก้านควบคุมมัก เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้มาก ในการเล่นเกม

(5) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (bar code)

เป็นอุปกรณ์ รับเข้าที่ใช้สำหรับ อ่านรหัสแท่ง (bar code) ซึ่งเป็นแถบเส้น ที่ประกอบด้วย เส้นขนาดแตกต่างกัน ใช้แทนรหัส ข้อมูลต่างๆ การอ่าน จะใช้แสงส่อง แถบเส้น ทำให้เกิดการสะท้อน เพื่อรับรหัส เข้ามาตี ความหมาย ปัจจุบันนิยม ใช้ในห้าง สรรพสินค้า สินค้าทุกชนิด จะติดรหัสแท่งไว้ ผู้ขายใช้ เครื่องอ่าน เพื่อจะได้ทราบว่า เป็นรหัสของสินค้าใด ราคาเท่าใด และสามารถ ออกใบเสร็จรับเงิน ให้ได้อย่างอัตโนมัติ

(6) เครื่องอ่านตัวเลข

ที่พบเห็นได้บ่อยครั้งคือ เครื่องอ่านตัวเลขที่พิมพ์อยู่บนตั๋วสัญญาใช้เงิน ตัวเลขเหล่านี้มีลักษณะพิเศษที่ทำให้เครื่องอ่านได้ เนื่องจากแต่ละวันธนาคารต้องรับและออกตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนมาก จึงมีการใช้

4. ให้ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่เป็นหน่วยส่งออก พร้อมอธิบาย =หน่วยส่งออก

คอมพิวเตอร์ติดต่อกับมนุษย์โดยแสดงผลของการทำงานให้มนุษย์รับรู้ทางหน่วยแสดงผล หน่วยแสดงผลที่สำคัญสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์คือ จอภาพ (monitor) ลำโพง (speaker) และเครื่องพิมพ์ (printer) เครื่องขับแผ่นบันทึกนั้นก็นับว่าเป็นหน่วยแสดงผลเหมือนกัน เพราะคอมพิวเตอร์อาจจะแสดงผลโดยการบันทึกผลลัพธ์ลงบนแผ่นบันทึกได้

http://www.thaigoodview.com/node/142267 

ใบงานที่ 1 2 ด.ช.อภิสิทธิ์ อุ่นดี 1/13  เลขที่44

 

http://www.thaigoodview.com/node/142277 

ภานุพงศ์ วิเศษ ม.1/13 เลขที่ 33

       เด็กชาย  ธนากร  กล้าหาญ ม1/13 เลขที่17

      ตอบ ปัญหายาเสพติด    สารที่ปรากฏในธรรมชาติก็ดี หรือที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นก็ดี บางอย่างจะมีคุณสมบัติที่ทำให้ผู้ที่ใช้แล้วไม่ประสงค์ไปใช้อีก  และบางอย่างก็ทำให้ผู้ใช้รู้สึกเฉยๆ ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ แต่ก็มีสารบางอย่างที่มีฤทธิ์ทำให้ผู้ใช้ชอบกลับไปใช้อีก หรือใช้บ่อยๆ จนติดได้ตัวยาจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในปัญหายาเสพติด

      

รูปภาพของ rsm53328

http://www.thaigoodview.com/node/138758 พงศ์พิสิษฐ์ วิศาลศักดิ์กุล ม.1/13ข เลขที่ 28

รูปภาพของ rsm53328

http://www.thaigoodview.com/node/139709 ด.ช.พงศ์พิสิษฐ์ วิศาลศักดิ์กุล ม.1/13ข เลขที่ 28

รูปภาพของ rsm53328

http://www.thaigoodview.com/node/139719

พงศ์พิสิษฐ์ วิศาลศักดิ์กุล ม.1/13ข เลขที่ 28

ใบงานที่ 3 ให้นักเรียนทุกคนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญหาชาวบ้านของท้องถิ่นในประเทศไทย  หรือเรื่องที่มีประโยชน์มาคนละ  1  เรื่อง

ตอบปัญหายาเสพติด สารที่ปรากฏในธรรมชาติก็ดี หรือที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นก็ดี บางอย่างจะมีคุณสมบัติที่ทำให้ผู้ที่ใช้แล้วไม่ประสงค์ไปใช้อีก  และบางอย่างก็ทำให้ผู้ใช้รู้สึกเฉยๆ ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ แต่ก็มีสารบางอย่างที่มีฤทธิ์ทำให้ผู้ใช้ชอบกลับไปใช้อีก หรือใช้บ่อยๆ จนติดได้ตัวยาจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในปัญหายาเสพติด

 ปัญหายาเสพติดสารที่ปรากฏในธรรมชาติก็ดี หรือที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นก็ดี บางอย่างจะมีคุณสมบัติที่ทำให้ผู้ที่ใช้แล้วไม่ประสงค์ไปใช้อีก  และบางอย่างก็ทำให้ผู้ใช้รู้สึกเฉยๆ ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ แต่ก็มีสารบางอย่างที่มีฤทธิ์ทำให้ผู้ใช้ชอบกลับไปใช้อีก หรือใช้บ่อยๆ จนติดได้ตัวยาจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในปัญหายาเสพติด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์