วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครเรียนป.ตรี

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. ที่มีผลการเรียนดี เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยดุสิตธานี ประเภทโครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
รับสมัคร
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มิ.ย.-12 ต.ค.2555
ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ต.ค. 2555-4 ม.ค.2556
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ต.ค.2555
ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ม.ค.2556

ประกาศผลสอบ
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ต.ค.2555
ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ม.ค.2556
รายงานตัว/ลงทะเบียน        
ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ต.ค.2555
ครั้งที่ 2 วันที่11 ม.ค.2556
สาขาที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรภาคภาษาไทย คณะอุตสาหกรรมบริการ
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ต
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสปา
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์
International Program, Faculty of Hospitality Industry
-Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Resort Management
(with the academic certification of Ecole hôtelière de Lausanne)
-Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Restaurant
Management (A Joint Degree Program between Le Cordon Bleu and Dusit Thani College)
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. ปีการศึกษา 2555 (ทุกแผนการเรียนสามารถสมัครเรียนได้ทุกสาขาวิชา)
-มีความประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกลักษณะเหมาะสมที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ
-ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
สมัครด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมชำระเงินค่าสมัคร
สมัครทางไปรษณีย์ 
โดยส่งไปรษณีย์เอกสารประกอบการสมัคร พร้อมหลักฐานการชำระค่าสมัครมาที่ วิทยาลัยดุสิตธานีภายในวันกำหนด นักเรียนที่สมัครทางไปรษณีย์ สามารถชำระเงินโดยโอนค่าสมัครจำนวน 500 บาท ผ่านทางธนาคาร ซึ่งสามารถเลือกธนาคารได้ ดังนี้
ชื่อบัญชี วิทยาลัยดุสิตธานี ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการ บัญชีสะสมทรัพย์ 198-0-85294-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ 095-2-48283-1
เอกสารประกอบการสมัคร
-ใบสมัครของวิทยาลัย (Download ได้ที่ http://www.dtc.ac.th)
-สำเนาใบรายงานผลการเรียน จำนวน 2 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารทั้ง 2 ด้าน) จำนวน 1 ฉบับ
-รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
-ใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มของวิทยาลัย Download ได้ที่ http://www.dtc.ac.th)
สนในสอบถามได้ที่ แผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.dtc.ac.th
  ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
   

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์