วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครเรียนป.ตรี

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. ที่มีผลการเรียนดี เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยดุสิตธานี ประเภทโครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
รับสมัคร
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มิ.ย.-12 ต.ค.2555
ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ต.ค. 2555-4 ม.ค.2556
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ต.ค.2555
ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ม.ค.2556

ประกาศผลสอบ
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ต.ค.2555
ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ม.ค.2556
รายงานตัว/ลงทะเบียน        
ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ต.ค.2555
ครั้งที่ 2 วันที่11 ม.ค.2556
สาขาที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรภาคภาษาไทย คณะอุตสาหกรรมบริการ
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ต
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสปา
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์
International Program, Faculty of Hospitality Industry
-Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Resort Management
(with the academic certification of Ecole hôtelière de Lausanne)
-Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Restaurant
Management (A Joint Degree Program between Le Cordon Bleu and Dusit Thani College)
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. ปีการศึกษา 2555 (ทุกแผนการเรียนสามารถสมัครเรียนได้ทุกสาขาวิชา)
-มีความประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกลักษณะเหมาะสมที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ
-ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
สมัครด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมชำระเงินค่าสมัคร
สมัครทางไปรษณีย์ 
โดยส่งไปรษณีย์เอกสารประกอบการสมัคร พร้อมหลักฐานการชำระค่าสมัครมาที่ วิทยาลัยดุสิตธานีภายในวันกำหนด นักเรียนที่สมัครทางไปรษณีย์ สามารถชำระเงินโดยโอนค่าสมัครจำนวน 500 บาท ผ่านทางธนาคาร ซึ่งสามารถเลือกธนาคารได้ ดังนี้
ชื่อบัญชี วิทยาลัยดุสิตธานี ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการ บัญชีสะสมทรัพย์ 198-0-85294-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ 095-2-48283-1
เอกสารประกอบการสมัคร
-ใบสมัครของวิทยาลัย (Download ได้ที่ http://www.dtc.ac.th)
-สำเนาใบรายงานผลการเรียน จำนวน 2 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารทั้ง 2 ด้าน) จำนวน 1 ฉบับ
-รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
-ใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มของวิทยาลัย Download ได้ที่ http://www.dtc.ac.th)
สนในสอบถามได้ที่ แผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.dtc.ac.th
  ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์