สพฐ.หาลู่ยกลูกจ้างเป็นขรก.[5ก.ย.51]

รูปภาพของ benz_narak9

สพฐ.หาลู่ยกลูกจ้างเป็นขรก.

 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังเร่งพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพลูกจ้างประจำ สพฐ.ทั้งในส่วนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินลูกจ้างประจำให้มีตำแหน่งสูงขึ้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และเป็นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับลูกจ้างที่มีคุณสมบัติและมีศักยภาพสูง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นด้วย เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว จะมีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทั้งภาคทฤษฎี ที่เป็นการเพิ่มสมรรถนะหลัก โดยใช้หลักสูตรการสร้างสมรรถนะแกนกลาง และภาคปฏิบัติงาน ที่เป็นหลักสูตรวิชาสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งลูกจ้างประจำทุกคนต้องผ่านการเข้ารับการอบรมตามสถาบันฝีมือแรงงาน หรือสถาบันอื่นที่ทางราชการรับรองด้วยตนเอง โดยให้หน่วยงานสนับสนุนการอบรม และเมื่อได้ใบรับรองผลงานแล้วจึงจะมาประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ ส่วนการยกระดับลูกจ้างที่มีคุณสมบัติและมีศักยภาพสูง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นนั้น สพฐ.กำลังให้ผู้ทรงคุณวุฒิหาความเป็นไปได้อยู่.

สร้างโดย: 
หทัยรัตน์ เรณุมาน
แหล่งที่มา: 
http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=175865&NewsType=1&Template=1

ลูกจ้างประจำกำลังรอความหวังอยู่ ขอไห้หน่วงานที่สนับสนุนดำเนินการไว ๆ นะครับเพราะลูกจ้างเงินค่าตอบแทนน้อยนิด เพดานตันนอ้ย แต่ความรับผิดชอบงานมากมาย ตอ้งทำทุกอย่าที่มอบหมายและที่ไม่ได้มอบหมาย แต่คาครองชีพมันไม่ได้น้อยเหมือนเงินเดือนเลยนะครับ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ (กพฐ.)เร่งให้ก็จะดีครับเมื่อไร่หรือครับจะได้ยกระดับจะติดตามขาวดีไปเรื่อย ๆ ถ้าลูกจ้างประจำมีสิทธิ ก็จะดี ได้เข้าประชุม โดย อุปสมาคมผ่ายวิชาการสมาคมลูกจ้างประจำสว่นราชการทาน (นัฐยศ วงค์อนันต์) ท่านมาบรรยายร่างกฏหมายให้แล้วยังรู้จะทำอย่างไรอีก และขอให้ท่านรัษฏา วิชัยดืษฐ นายกสมาคมลูกกจ้างส่วนราชการศึกษาขั้นพื้นฐานผลักดันเข้าสู่การยกระดับให้ไว ๆนะครับลูกจ้างจะได้มีขวัญกำลังใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์