ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ส่งงาน

ชั้น ม.1/7  ส่งงาน

http://www.thaigoodview.com/node/141274

ธาดา เกลื่อนกลางดอน ม.1/7ข เลขที่25 ใบงานที่4 

http://www.thaigoodview.com/node/138552

ธาดา เกลื่อนกลางดอน ม.1/7ข เลขที่25 ใบงานที่3 

http://www.thaigoodview.com/node/140244

ธาดา เกลื่อนกลางดอน ม.1/7ข เลขที่25 ใบงานที่2 

http://www.thaimaster.info/pornpilai/wannisa/asean/asean_info.html

ธาดา เกลื่อนกลางดอน ม.1/7ข เลขที่25 ใบงานที่1 

ใบงานที่ 4 ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกกราฟ

http://www.thaigoodview.com/node/141813

เด็กชายศตวรรษ  จิ๋ววิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7ข เลขที่ 37

ใบงานที่ 3 ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกรูปภาพ

http://www.thaigoodview.com/node/141778

เด็กชายศตวรรษ  จิ๋ววิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7ข เลขที่ 37

ใบงานที่ 2 ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการทำแผ่นพับ

http://www.thaigoodview.com/node/141771

เด็กชายศตวรรษ  จิ๋ววิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7ข เลขที่ 37

http://www.thaigoodview.com/node/141954

ด.ช. พีรยุทธ  ชูฤทธิ์  ม.1/7 เลขที่ 34  ใบงานที่ 1 =w=

 

http://www.thaigoodview.com/node/141727

ใบงานที่3 เด็กชายศตวรรษ จิ๋ววิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7ข เลขที่ 37

http://www.thaigoodview.com/node/141734

ด.ช. มนัสนนท์ ไกรศรีวรรธนะ ม 1/7 เลขที่35

http://www.thaigoodview.com/node/141730

ด.ช. มนัสนนท์ ไกรศรีวรรธนะ ม 1/7  เลขที่35

เด็กชายศตวรรษ  จิ๋ววิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7ข  เลขที่ 37
http://www.thaigoodview.com/node/141727?q=node/141727/edit

http://www.thaigoodview.com/node/141728

ด.ช.  มนัสนนท์  ไกรศรีวรรธนะ   เลขที่35  ม 1/7

ด.ช.ณัฐกมล เทพกมล ม.1/7 ก เลขที่13 ใบงานที่1

http://www.thaigoodview.com/node/141388

ด.ช.ณัฐกมล เทพกมล ม.1/7 ก เลขที่13 ใบงานที่4

http://www.thaigoodview.com/node/141477

ด.ช.ณัฐกมล เทพกมล ม.1/7 ก เลขที่13 ใบงานที่3

http://www.thaigoodview.com/node/141479

 

ด.ช.ณัฐกมล เทพกมล  ม.1/7 ก เลขที่13  ใบงานที่2

http://www.thaigoodview.com/node/141712

http://www.thaigoodview.com/node/141725

ดช.ธีรภัทร พิมลนอก ม.1/7ข เลขที่27

เด็กชาย จิรวัมน์ นันทราช ม1/7 เลขที่ 8

ใบงานที่ 4 http://www.thaigoodview.com/node/141724

http://www.thaigoodview.com/node/141719
ใบงานที่3 ด.ช.ธีรภัทร โตสันติวงศ์ ม1/7ข เลขที่26

เด็กชายจิรวัฒน์ นันทราช เลขที่ 8 ม1/7

http://www.thaigoodview.com/node/141723

ด.ช.ศิรพิชญ์ บัวแสง ม.1/7 เลขที่39

http://www.thaigoodview.com/node/141718

ใบงานที่2

http://www.thaigoodview.com/node/141721

ด.ช.ธีรภัทร พิมลนอก ม.1/7ข เลขที่27

ด.ช.ณัฐกมล เทพกมล ม.1/7 (ก)  เลขที่13  ใบงานที่4

ด.ช.ณัฐกมล เทพกมล ม.1/7 (ก)  เลขที่13  ใบงานที่3

เด็กชายสุรยุ ผิวทองงาม ชั้นม.1/7ข เลขที่44
http://www.thaigoodview.com/node/141715

ด.ช. เบญจพล บุญเงิน ชั้น ม.1/7ข เลขที่31

http://www.thaigoodview.com/node/141714


ด.ช.ณัฐกมล เทพกมล ม.1/7 (ก) เลขที่13  ใบงานที่2

 

http://www.thaigoodview.com/node/141712

ด.ช.ธีรภัทร พิมลนอก ม.1/7ข เลขที่27

ด.ช. เบญจพล บุญเงิน ชั้น ม.1/7ข เลขที่31

http://www.thaigoodview.com/node/141711

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • pornchokchai