ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ส่งงาน

ชั้น ม.1/7  ส่งงาน

ด.ช. เบญจพล บุญเงิน ชั้น ม.1/7ข เลขที่31

http://www.thaigoodview.com/node/141711

ด.ช.ณัฐกมล เทพกมล ม.1/7 (ก)  เลขที่13  ใบงานที่1

http://www.thaigoodview.com/node/141708

 ใบงานที่2 ด.ช.ธีรภัทร โตสันติวงศ์ ม1/7ข เลขที่26

http://www.thaigoodview.com/node/141709

ด.ช. เดชานุวัฒน์ คำพิบูลย์ ชั้น ม.1/7 เลขที่ 16

ด.ช. เบญจพล บุญเงิน ชั้น ม.1/7ข เลขที่31

http://www.thaigoodview.com/node/141707

http://www.thaigoodview.com/node/141706

ด.ช. เดชานุวัฒน์ คำพิบูลย์ ชั้น ม.1/7 เลขที่ 16

เด็กชายสุรยุ ผิวทองงาม ชั้นม.1/7ข เลขที่44

http://www.thaigoodview.com/node/141703

เด็กชายสุรยุ ผิวทองงาม ชั้นม.1/7ข เลขที่44
http://www.thaigoodview.com/node/141702

ด.ช เดชานุวัฒน์ คำพิบูลย์ ชั้น ม.1/7 เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/141701

เด็กชายสุรยุ ผิวทองงาม ชั้นม.1/7ข เลขที่44

http://www.thaigoodview.com/node/141700

ด.ช.พงศ์รพี วรรณวิจิตร์  ม.17/  เลขที่23 ใบงานที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/141481

 

ด.ช.พงศ์รพี  วรรณวิจิตร์  ม.1/7 เลขที่23  ใบงานที่3

http://www.thaigoodview.com/node/141479

ด.ช.พงศ์รพี  วรรณวิจิตร์  ม.1/7  เลขที่ 23 ใบงานที่4

http://www.thaigoodview.com/node/141477

ด.ช. ธนดล ชวนโพธิ์ ม.1/7ก. เลขที่ 18

 http://www.thaigoodview.com/node/141473

ด.ช. ธนดล ชวนโพธิ์ ม.1/7ก. เลขที่ 18

 http://www.thaigoodview.com/node/141472

ด.ช.พงศ์รพี  วรรณวิจิตร์  ม.1/7  เลขที่23  ใบงานที่4

http://www.thaigoodview.com/node/141391 

ด.ช.พงศ์รพี วรรณวิจิตร์  ม.1/7 เลขที23  ใบงานที่3

http://www.thaigoodview.com/node/141390

ด.ช.พงศ์รพี  วรรรวิจิตร์  ม.1/7 เลขที่23  ใบงานที่2

http://www.thaigoodview.com/node/141389

ด.ช.พงศ์รพี  วรรรวิจิตร์  ม.1/7  เลขที่23 ใบงานที่1

http://www.thaigoodview.com/node/141388

ด.ช.ปฏิภาณ ท้าวสูงเนิน

http://www.thaigoodview.com/node/141290

ใบงานที่4 ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกกราฟ มาเป็นข้อๆ

ด.ช. คณาธิป สุโพธิ์ ม.1/7 เลขที่6

http://www.thaigoodview.com/node/141287

ใบงานที่ 4  ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกกราฟ

ด.ช. เบญจพล บุญเงิน ชั้น ม.1/7ข เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/141285

ด.ช. คณาธิป สุโพธ์ ม.1/7 เลขที่6

http://www.thaigoodview.com/node/141284

ใบงานที่ 3 ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกรูปภาพ

ด.ช. ธนดล ชวนโพธิ์ ม.1/7ก. เลขที่ 18

http://www.thaigoodview.com/node/141282

http://www.thaigoodview.com/node/141281

ด.ช.กิตติโรจน์  สาริกานนท์ เลขที่4 ชั้นม.1/7

ใบงานที่ 4

ด.ช. คณาธิป สุโพธิ์ ม.1/7 เลขที่6

http://www.thaigoodview.com/node/141280

ใบงานที่ 2  ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการทำแผ่นพับ 

 

http://www.thaigoodview.com/node/139094

เด็กชาย มนัสนนท์ ไกรศรีวรรธนะ ม.1/7 เลทที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/141278
ด.ช.กิตติโรจน์ สาริกานนท์ เลขที่4 ชั้นม.1/7
ใบงานที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/141273
ด.ช.สถาพร เนียมโคกสูง ชั้น ม.1/7 ข เลขที่ 40
ใบงานที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/141274

เด้กชาย มนัสนนท์ ไกรศรีวรรธนะ  ม.1/7 เลขที่ 46

ส่งใบงานที่ 4

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์