ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ส่งงาน

ชั้น ม.1/7  ส่งงาน

http://www.thaigoodview.com/node/141271

เด็กชาย มนัสนนท์ ไกรศรีวรรธนะ ม.1/7 เลทที่ 35

ส่ง ใบงานที่ 3

 

http://www.thaigoodview.com/node/141270

ด.ช.แก้วกาย จันทรรวงทอง ชั้น ม.1/7 เลขที่ 5 ใบงานที่2ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการทำแผ่นพับ มาเป็นข้อ ๆ

 

http://www.thaigoodview.com/node/141269

ด.ช.สถาพร เนียมโคกสูง ชั้น ม.1/7 ข เลขที่ 40

ใบงานที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/141267

เด็กชาย อานนท์ ประชิดกลาง ม.1/7 เลขที่ 46

ส่ง ใบงานที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/141265

เด็กชาย อานนท์ ประชิดกลาง ม.1/7 เลขที่46

ส่ง ใบงานที่  3

ด.ช.ธนาวุฒิ  ขำโคกสูง ม.1/7.ก  เลขที่21

 http://www.thaigoodview.com/comment/reply/138544

ใบงานที่4

ด.ช.สถาพร  เนียมโคกสูง ชั้น ม.1/7 ข เลขที่ 40 

 

http://www.thaigoodview.com/node/140775

ด.ช.อธิวัฒน์ เวชการ ม.1/7 เลขที่45 

ใบงานที่ 3  ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกรูปภาพมาเป็นข้อๆ
ด.ช.อธิวัฒน์ เวชการ ม.1/7 เลขที่45 

http://www.thaigoodview.com/node/140753

ด.ช.อธิวัฒน์ เวชการ ม.1/7 เลขที่ 45 ใบงานที่ 1    ให้บอกประวัติความเป็นมาของกลุ่มประเทศอาเซียน

http://www.thaigoodview.com/node/140752

ด.ช. พีรยุทธ  ชูฤทธิ์  ม.1/7 เลขที่ 34

ใบงานที่ 4 ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกกราฟ มาเป็นข้อๆ

ส่งใหม่

 

http://www.thaigoodview.com/node/140751

ด.ช. พีรยุทธ ชูฤทธิ์  ชั้นม.1/7 เลขที่ 34

ใบงานที่ 3

ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกรูปภาพมาเป็นข้อๆ

ส่งใหม่

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/140750

ด.ช.พีรยุทธ  ชูฤทธิ์ เลขที่34 ม.1/7ข  ใบงานที่สอง

ส่งใหม่

http://www.thaigoodview.com/node/140730

ด.ช.ธนบดินทร์ เปียสันเทียะ ชั้นม.1/7ก เลขที่19

ใบงานที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/140729

ด.ช.ธนบดินทร์ เปียสันเทียะ ชั้นม.1/7ก เลขที่19

ใบงานที่3

http://www.thaigoodview.com/node/140728

ด.ช.ธนบดินทร์ เปียสันเทียะ ชั้นม.1/7ก เลขที่19

ใบงานที่4

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

ด.ช.ธนบดินทร์ เปียสันเทียะ ชั้นม.1/7ก เลขที่19

ใบงานที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

ด.ช.ธนบดินทร์ เปียสันเทียะ ชั้นม.1/7ก เลขที่19

ใบงานที่ 2

ด.ช.ชนาธิป สิทธิพรชัยกุล ม.1/7ก. เลขที่ 11

 http://www.thaigoodview.com/node/140724

ใบงานที่ 4 

ด.ช.ชนาธิป  สิทธิพรชัยกุล  ม.1/7ก.  เลขที่ 11

 http://www.thaigoodview.com/node/140723

ใบงานที่ 3 

ด.ช.ชนาธิป  สิทธิพรชัยกุล  ม.1/7ก.  เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/140722

ใบงานที่ 2

ด.ช. ณพวัฒน์ จูมงคล ม.1/7 เลขที่12

 http://www.thaigoodview.com/node/140712

ด.ช. ณพวัฒน์  จูมงคล ม.1/7 เลขที่12

 http://www.thaigoodview.com/node/140709

http://www.thaigoodview.com/node/140697?q=node/140697/edit

ด.ช.ธนาวุฒิ  ขำโคกสูง ม.1/7.ก เลขที่21

ใบงานที่2

http://www.thaigoodview.com/node/140698

ด.ช.นนทนันท์ ณะรังศรี ชั้น ม.1/7 ข. เลขที่ 28

http://www.thaigoodview.com/node/140697

ด.ช.ธนาวุฒิ  ขำโคกสูง ม.1/7.ก  เลขที่21

ใบงานที่2

http://www.thaigoodview.com/node/140696

ด.ช.นนทนันท์ ณะรังศรี ชั้น ม.1/7 ข. เลขที่ 28

ด.ช.ธนาวุฒิ  ขำโคกสูง  ม.1/7ก.  เลขที่21

http://www.thaigoodview.com/node/140695

ใบงานที่ 3

ด.ช.ธนาวุฒิ  ขำโคกสูง  ม.1/7ก.  เลขที่21

http://www.thaigoodview.com/node/140695

ใบงานที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/140692     

 ด.ช เดชานุวัฒน์ คำพิบูลย์ ชั้น ม.1/7 ก เลขที่ 16 Money mouth

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 110 คน กำลังออนไลน์