ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ส่งงาน

ชั้น ม.1/7  ส่งงาน

ด.ช. ณพวัฒน์ จูมงคล ม.1/7 เลขที่12
http://www.thaigoodview.com/node/140690?q=node/140690

http://www.thaigoodview.com/node/140691

เด็กชายกิตติมศักดิ์ ประกอบผล ชั้นม.1/7ก เลขที่ 3 งานที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/140673
ด.ช.กมนนัทธ์ สิงหเรสร์ ชั้น ม.1/7 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/140684

ด.ช.กิตติโรจน์  สาริกานนท์ เลขที่4 ชั้นม.1/7

http://www.thaigoodview.com/node/140686

ด.ช.อธิวัฒน์ เวชการ ม.1/7 เลขที่ 45

http://www.thaigoodview.com/node/140687

ด.ช.แก้วกาย จันทรรวงทอง ใบงานที่ 4 

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/
ด.ช.สิรวิชญ์ ไกรกลาง ม.1/7 เลขที่42

ด.ช.ธนบดินทร์ เปียสันเทียะ ม.1/7 เลขที่19

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

ใบงานที่ 2 บอกขั้นตอนการทำแผ่นพับ

http://www.thaigoodview.com/node/140682

ด.ช.พงศ์พสิษฐ์ แววสูงเนิน เลขที่33 ใบงานที่4

ด.ช.อุกกฤษฏ์ กาวะโล ชั้น ม.1/7 เลขที่ 47

http://www.thaigoodview.com/node/140680

http://www.thaigoodview.com/node/140681

ด.ช.แก้วกาย  จันทรรวงทอง ใบงานที่ 3 

http://www.thaigoodview.com/node/140677

ด.ช.นนทนันท์ ณะรังศรี ชั้น ม.1/7 ข. เลขที่ 28

http://www.thaigoodview.com/node/140678

เด็กชายนิติกร ศรีเจริญ ชั้นม.1/7ข เลขที่ 30 งานที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/140668

ด.ช.สถาพร เนียมโคกสูง ชั้น ม.1/7 ข เลขที่ 40

ใหม่

ด.ช. คณาธิป  สุโพธิ์ ม.1/7 เลขที่6

 ใบงานที่ 2  ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการทำแผ่นพับ 

http://www.thaigoodview.com/node/140676

http://www.thaigoodview.com/node/140675

เด็กชายนิติกร ศรีเจริญ ชั้นม.1/7ข เลขที่ 30 งานที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/140672

ด.ช.พงศ์พิสิษฐ์ แววสูงเนิน เลขที่33 ใบงานที่3

เด็กชาย  มนัสนนท์  ไกรศรีวรรธนะ  ม.1/7 ข เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/140671

http://www.thaigoodview.com/node/140668

ด.ช.สถาพร เนียมโคกสูง ชั้น ม.1/7 เลขที่ 40

http://www.thaigoodview.com/node/140670

เด็กชายนิติกร ศรีเจริญ ชั้นม.1/7ข เลขที่ 30 งานที่ 2

 เด็กชาย อานนท์  ประชิดกลาง  ม.1/7 ข  เลขที่ 46

http://www.thaigoodview.com/node/140669

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/140667
ด.ช.กมนนัทธ์ สิงหเรสร์ ชั้น ม.1/7 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/140664

ด.ช.กมนนัทธ์  สิงหเรศร์ ชั้น ม.1/7ก เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/140663

ด.ช.พงศ์พิสิษฐ์ แววสูงเนิน  เลขที่33 ใบงานที่2

ด.ช. ณพวัฒน จูมงคล ม.1/7 เลขที่12
 
 

http://www.thaigoodview.com/node/140427

ด.ช.ธนบดินทร์ เปียสันเทียะ ชั้นม.1/7 เลขที่19

http://www.thaigoodview.com/node/140424

ด.ช.ธนบดินทร์ เปียสันเทียะ ชั้นม.1/7 เลขที่19

ด.ช.ธนบดินทร์ เปียสันเทียะ ชั้นม.1/7 เลขที่19

http://www.thaigoodview.com/node/140423

ด.ช.ธนบดินทร์ เปียสันเทียะ ม./7 เลขที่19

ใบงานที่ 4  ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกกราฟ มาเป็นข้อๆ

ด.ช.ธนบดินทร์ เปียสันเทียะ ม.1/7 เลขที่19

ใบงานที่ 4  ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกกราฟ มาเป็นข้อๆ

1. เข้าโปรแกรม word
2. คลิกที่แทรก
3. คลิกที่แผนภูมิ
4. เลือกแผนภูมิแล้วคลิกตกลง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์