ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ส่งงาน

ชั้น ม.1/7  ส่งงาน

http://thaigoodview.com/node/140206

ใบงานที่ 3 ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกรูปภาพมาเป็นข้อๆ
ด.ช.จิรายุ ช้างสูงเนิน ม.1/7 เลขที่9

http://www.thaigoodview.com/node/140205

ด.ช.กิตติโรจน์ สาริกานนท์ เลขที่4 ชั้นม.1/7ก.

ใบงานที่ 2  ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการทำแผ่นพับ  มาเป็นข้อ ๆ

 

http://www.thaigoodview.com/node/140204

ด.ช. คณาธิป  สุโพธิ์  เลขที่ 6

ใบงานที่ 2  ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการทำแผ่นพับ  มาเป็นข้อ ๆ

http://www.thaigoodview.com/comment/edit/153505 

 ด.ช.นนทนันท์ ณะรังศรี ชั้น ม.1/7 เลขที่28

วิธีการทำแผ่นพับ

 

 

http://thaigoodview.com/node/140202
ด.ช.ธีรภัทร โตสันติวงศ์ ม.1/7ข เลขที่26
ใบงานที่ 4 ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกกราฟ มาเป็นข้อๆ

ด.ช. เบญจพล บุญเงิน ชั้น ม.1/7ข เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/140200

http://www.thaigoodview.com/node/140197
ด.ช. คณาธิป สุโพธิ์ ม.1/7 เลขที่6
ใบงานที่ 4 ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกกราฟ มาเป็นข้อๆ

http://www.thaigoodview.com/node/140197
ด.ช. คณาธิป สุโพธิ์ ม.1/7 เลขที่6
ใบงานที่ 4 ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกกราฟ มาเป็นข้อๆ

http://thaigoodview.com/node/140195

ด.ช.ธีรภัทร โตสันติวงศ์ ม1/7ข เลขที่26

 ใบงานที่ 3  ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกรูปภาพมาเป็นข้อๆ


 


 

http://www.thaigoodview.com/node/140189

ด.ช. พีรยุทธ  ชูฤทธิ์  ชั้น ม.1/7 เลขที่34

ใบงานที่ 4  ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกกราฟ มาเป็นข้อๆ 

http://www.thaigoodview.com/node/140181

ด.ช.สิรวิชญ์ ไกรกลาง ม.1/7 เลขที่42

http://www.thaigoodview.com/node/140188
ด.ช.แก้วกาย จันทรรวงทอง ม.1/7 เลขที่5

ใบงานที่ 4 ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกกราฟ มาเป็นข้อๆ

 

http://www.thaigoodview.com/node/140185

ด.ช. คณาธิป สุโพธิ์  ม.1/7  เลขที่6

ใบงานที่ 3  ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกรูปภาพมาเป็นข้อๆ

http://www.thaigoodview.com/node/140184

เด็กชายจิรวัฒนื นันทราช เลขที่ 8 ม. 1/7

 

http://www.thaigoodview.com/node/140181

ด.ช. พีรยุทธ  ชูฤทธิ์  ชั้นม.1/7 เลขที่34 

ใบงานที่ 3 ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกรูปภาพมาเป็นข้อๆ

 

http://www.thaigoodview.com/node/140176

ด.ช.แก้วกาย จันทรรวงทอง ม.1/7 เลขที่ 5

ใบงานที่ 3 ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกรูปภาพมาเป็นข้อๆ

 

http://www.thaigoodview.com/node/139094

 เด็กชายนิติกร ศรีเจริญ  ชั้นม.1/7ข เลขที่30 ใบงานที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/139094

 เด็กชาย  มนัสนนท์  ไกรศรีวรรธนะ

http://www.thaigoodview.com/node/139094

 เด็กชาย  มนัสนนท์  ไกรศรีวรรธนะ

http://www.thaigoodview.com/node/139094

 เด็กชาย  มนัสนนท์  ไกรศรีวรรธนะ

www.thaigoodview.com/comment/reply/139092#comment-form

ด.ช.รชานนท์ ตากิ่มนอกน ชั้นม.1/7เลขที่36

ht
http://www.thaigoodview.com/comment/reply/138544#comment-form

 

ด.ช.รชานนท์ ตากิ่มนอก ชั้น ม.1/7ข เลขที่36

www.thaigoodview.com/comment/reply/138544#comment-form

 

ด.ช.รชานนท์ ตากิ่มนอก ชั้น ม.1/7ข เลขที่36

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/138544#comment-form


ด.ช.รชานนท์  ตากิ่มนอก ม.1/7ขเลขที่36 

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/138544#comment-form


ด.ช.รชานนท์  ตากิ่มนอก ม.1/7ขเลขที่36 

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/138544#comment-form


ด.ช.รชานนท์  ตากิ่มนอกชั้น ม.1/7ขเลขที่36 

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/138544#comment-form


ด.ช.รชานนท์  ตากิ่มนอกชั้น ม.1/7ขเลขที่36 

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/138544#comment-form


ด.ช.รชานนท์  ตากิ่มนอกชั้น ม.1/7เลขที่36 

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/138544#comment-form


ด.ช.รชานนท์  ตากิ่มนอกชั้น ม.1/7เลขที่36 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์