ใบงานFlowchart

รูปภาพของ rsmniphon

กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้

1. ให้นักเรียนเขียนผังงานสำหรับการเขียนโปรแกรมคำนวนหาค่าน้ำหนักมาตรฐานของนักเรียนโดยหากเป็นผู้ชายให้คำนวณจากสูตรต่อไปนี้  น้ำหนักมาตรฐาน = ความสูง(เซนติเมตร - 100) x 0.9 โดยหากเป็นผู้หญิงให้คำนวณจากสูตรต่อไปนี้ น้ำหนักมาตรฐาน=ความสูง(เซนติเมตร- 100)x0.8

:ที่มา สูตรคิดน้ำหนักมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

2. จงเขียนผังงานสำหรับการเขียนโปรแกรมคำนวณหาค่าไฟฟ้าของหอพักนักเรียน โดยมีการรับค่าหน่วยไฟฟ้าเก่าและค่าหน่วยไฟฟ้าใหม่ เพื่อคำนวณหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ ดังสูตร หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ = ค่าหน่วยไฟฟ้าใหม่ - หน่วยไฟฟ้าเก่า และมีอัตราการคิด ค่าไฟฟ้าดังต่อไปนี้

จำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า   อัตราค่าไฟฟ้า (บาท)
 10 หน่วยแรก  คิดเหมาจ่าย 50 บาท
 หน่วยที่เกิน  คิดหน่วยละ  6 บาท

การส่งงาน ให้นักเรียนเขียนผังงานบนกระดาษ แล้วถ่ายรูป ส่งรูปขึ้นไปแสดงบนfacebook แล้วมาเขียนแจ้ง Url ของรูปภาพที่เป็นคำตอบทั้งสองข้อ ให้ครูทราบในช่องแสดงความคิดเห็น

 

ด.ช.พสธร พวงพรศรี ม.3/12 เลขที่ 22

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=213127032150317&set=a.213127028816984.46907.100003590640498&type=3&theater

ด.ช. อภิชานนท์ พานิชตระกูล ม.3/12 เลขที่ 23

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=192694614194201&set=t.100000639122827&type=3&theater 

อธิษฐ์ ด่านกุล ม.3/12 เลขที8

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=308424272587990&set=a.308399402590477.68403.100002612588710&type=1&theater 

ด.ช.พงศ์ภรณ์  ศรีเผือก  ม.3/12  เลขที่  29

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.343223275756535.80895.100002065958719&type=1#!/media/set/?set=a.343223275756535.80895.100002065958719&type=1

ด.ช.ปูรณ์ภพ  กิจโรจน์สกุล  ม.3/12  เลขที่9

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=453340754698564&set=a.209034825795826.57600.100000679299853&type=1&theater 

ด.ช.ชิตนุพงศ์ วีระชัยรัตนา ม.3/12 เลขที่ 28

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=192694447527551&set=a.159011054229224.34762.100003609909474&type=1&theater 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=449344508420245&set=a.24421899893...

เด็กชาย ภูมิพัชร์ เนตรเจริญ ม.3/12 เลขที่3

รูปภาพของ rsm51692

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=207754682686438&set=o.210678892297201&type=1&relevant_count=1&ref=nf

 รชต เเหล่าวชิระสุวรรณ  ม3/12 เลขที่ 33

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=331402456949270&id=100002385542602&set=a.201440136612170.45822.100002385542602#!/photo.php?fbid=331681980254651&id=100002385542602&set=o.210678892297201&relevant_count=1&ref=bookmark&__user=100002385542602 ด.ช.ภาณุฉัตร กลึงสุวรรณชัย เลขที่ 2 3/12

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=331402456949270&id=100002385542602... ด.ช.ปัณณทัต สรแกทอง ม.3/12 เลขที่ 34


https://m.facebook.com/?refsrc=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F&_rdr#!/photo.php?fbid=192589600871369&id=100003609909474&set=a.159011054229224.34762.100003609909474&from_close_friend=1&ref=m_notif&notif_t=close_friend_activity&actorid=100003609909474&__user=100002257639311 เด็กชายเอกศิษฎ์ น้าวิไลเจริญ ม.3/12 เลขที่ 21

https://m.facebook.com/?refsrc=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F&_rdr#!/photo.php?fbid=192589600871369&id=100003609909474&set=a.159011054229224.34762.100003609909474&from_close_friend=1&ref=m_notif&notif_t=close_friend_activity&actorid=100003609909474&__user=100002257639311

ส่งงาน เด็กชายคุณานนต์ เจริญกิตติพร ม.3/12 เลขที่ 6 

รูปภาพของ rsm51417

ส่งงาน จิรพัฒน์ เมฆวิชัย ม.3/12 เลขที่ 26Wink

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=366790193393982&set=a.366790190060649.83069.100001890123353&type=1&theater 

 

 

ส่งงาน ด.ช.ประภากร เลิศทินรัตน์ ม.3/12 เลขที่ 15 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=286466188128274&set=a.192928127482081.42938.100002946864984&type=3&theater

รูปภาพของ rsm51617

ส่งงาน เด็กชาย รัชชกิตติ์ ไชยเชษฐ์ ม.3/12 เลขที่ 32

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=312506182179059&set=a.152983068131372.33234.100002590381095&type=1&theater

รูปภาพของ rsm51415
ส่งงาน ด.ช.ภัคพงศ์ พูนสิรินาวิน ม.3/12 เลขที 24

 
รูปภาพของ rsm51409

ส่งงาน ด.ช.รตานนท์ ดำพลงาม ม.3/12 เลขที่ 18

http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=426591370712813&set=a.426591310712819.91105.100000858623285&type=1&theater

http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=426591790712771&set=a.426591310712819.91105.100000858623285&type=1&theater

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์